Høringssvar

Digitalisering

 • Høring om bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 2019

  Læs mere
 • Høring om udkast til bekendtgørelse om faste ejendommes beliggenhedsadresse 2019

  Læs mere
 • Høring om ændring af miljøbeskyttelsesloven (obligatorisk digital kommunikation mv.) 2018

  Læs mere
 • Høring om bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder 2018

  Læs mere
 • Høring om Bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bekendtgørelse om udstykningskontrollen 2018

  Læs mere