Høringssvar Byggeri

KL høringssvar over ændring af bekendtgørelse om BR18 (juni 2022) - krav til LCA og CO2-grænseværdi

Høringssvar til det foreliggende forslag til ændring af bygningsreglementet (krav om beregning af bygningers klimapåvirkning og grænseværdi)

  • PDF

    Høringssvar fra KL til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.pdf

×

Log ind