Høringssvar Byggeri

Høringssvar vedr. rottebekæmpelse 2017

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave. Rotter er et skadedyr der hvert år ødelægger for millioner af kroner, idet de kan gnave sig frem igennem stort set alt. De kommunale rottebekæmpere er enten kommunens egne folk eller ansatte i et bekæmpelsesfirma.

KL's høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Bekendtgørelsen er en udmøntning af flere tiltag i den handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der havde høringsfrist kort forinden bekendtgørelsen. KL afgav høringssvar til handlingsplanen, og bemærkninger afgivet der, har dermed stadig relevans.

KL støtter op om behovet for en mere sammenhængende og effektiv indsats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter på tværs af kommuner, staten og private, da rotteforekomsterne har været stigende de senere år.

KL mener fortsat ikke, at den nye R2-autorisation vil styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter, men støtter, at kommunen kan træffe beslutning om, hvorvidt der må udføres privat bekæmpelse af rotter i kommunen, og at de private bekæmpere skal følge kommunens handlingsplan.

KL finder, at forslaget om at kommunen skal være klar til bekæmpelse i weekender og helligdage vil medføre betydelige ekstra omkostninger i kommunerne, da der bl.a. skal etableres en vagtordning. KL er desuden i tvivl om behovet for denne bestemmelse, da det ikke er en problemstilling, vi hører, at kommunerne støder på.

Læs hele høringssvaret i PDF'en herunder.

 

  • PDF

    KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Læs KL's høringssvar fra 2017 til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i PDF'en herunder. 

  • PDF

    KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

×

Log ind