Høringssvar Almene boliger

Høring om ændringsforslag til lov om ændring af lov om almene boliger 2018

  • PDF

    KLs høringssvar til udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv.

×

Log ind