Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar om udvidet producentansvar

Danmark skal inden 2025 have indført producentansvar på emballager jf. EU-lovgivning. Det medfører store ændringer af vores affaldssystem. Bl.a. bliver regningen og ansvaret for håndteringen af emballageaffald lagt over på producenter af emballager.

Implementeringen af udvidet producentansvar får store økonomiske og organisatoriske konsekvenser for både erhvervsliv og kommuner, uanset hvilken model vi implementerer i Danmark frem mod 2025. Implementeringen får også betydelig indflydelse på, hvor hurtigt vi kan omstille til den cirkulære økonomi i Danmark. En succesfuld implementering af den cirkulære økonomi er helt afgørende for at kunne nå i mål med 70 procent-målsætningen i 2030.

KL er derfor optaget af, at organiseringen af det udvidede producentansvar i Danmark bliver den, der bedst muligt understøtter målene.

Overordnet arbejder KL for, at principperne i et udvidet producentansvar er, at:

  • Staten sikrer klare rammebetingelser
  • Kommunen fortsat er nøgleaktør
  • Borgerne er i centrum som central aktør i affaldsindsamlingen
  • Der skabes bedre emballager.

Læs mere i høringssvaret her

  • PDF

    Høringssvar fra KL over lovforslag om udvidet producentansvar.pdf

×

Log ind