Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar over udkast til affaldsbekendtgørelsen

KL har udarbejdet høringssvar over udkast til affaldsbekendtgørelsen. Da den nationale plan har været udskudt flere gange, er der opstået en særskilt problemstilling i relation til kommunalvalget. Med overlappet bør det sikres, at de nye kommunalbestyrelser, der fungerer fra 1. januar 2022, har mulighed for reelt at sætte de lokale rammer for den kommunale affaldsplan. KL foreslår derfor, at fristen udskydes ca. seks måneder. Dette er uddybet i høringssvaret, hvor vi samlet set har bemærkninger til følgende:

  • Fristen for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner
  • Dispensationsmuligheden slettes
  • Fristen for indsamling af tekstilaffaldet udskydes
  • Kravet om 60 % reel genanvendelse

Læs høringssvaret her:

  • PDF

    KL høringssvar over affaldsbekendtgørelsen nov. 2021.pdf

×

Log ind