Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar fra KL over udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og forslag til ny affaldsaktørbekendtgørelse

KL har udarbejdet et høringssvar over udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og forslag til ny affaldsaktørbekendtgørelse.

Høringssvaret skal ses i sammenhæng med Miljøministeriets høring over: Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser, som KL har afgivet høringssvar til.

KL mener, at udkast til bekendtgørelsen om afsætning af genbrugsgenstande medfører udfordringer i forhold til de eksisterende ordninger både i forhold til de proceskrav, der fremgår af udkastet samt tidsfristen for implementering af nye ordninger. Langt de fleste kommuner har allerede etableret genbrugsområder og har dermed også en eksisterende afsætning af disse effekter. Dette skal bekendtgørelsen forholde sig til, herunder krav om inddragelse af offentligheden.

Desuden mener KL, at udkast til affaldsaktørbekendtgørelsen giver unødvendige administrative byrder, og lægger op til implementering i modstrid med domme på området samt forhindrer mest muligt genbrug. Det er positivt med gebyrfinansiering af genbrugsområder, men uklart hvordan konteringen i praksis skal forgå, herunder fordelingen mellem husholdninger og erhverv. Det må ikke blive for bureaukratisk og administrativt tungt. Kravet om markedspriser må alene gælde de kommuner, der tilbyder en eller flere af de ydelser kommunen frivilligt kan vælge at tilbyde virksomhederne.

Læs hele høringssvaret her:

  • PDF

    KL høringssvar over over udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og forslag til ny affaldsaktørbek.pdf

×

Log ind