Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar fra KL over forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forsyningstilsynet

KL har udarbejdet høringssvar over udkast til lovforslag om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn, samt supplerende lovforslag herom.

Lovforslagets primære formål er at udmønte dele af afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor fra den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020. At der udsendes over 100 siders lovbemærkninger til at ændre relativt få paragraffer vidner om, at det er komplekst lovstof. Vi har samlet vores generelle bemærkninger i følgende overskrifter:

 • Lovforslagets bidrag til CO2-reduktion

 • Overimplementering af dele af klimaplanen

 • Dispensationsbestemmelser og ulige konkurrencevilkår

 • Økonomiske konsekvenser for borgere, erhvervsliv og kommuner

 • Forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder

 • Opbakning til øget gennemsigtighed og offentlighed i affaldsopgaven og gebyrer

Dertil kommer KL’s uddybende bemærkninger i bilag.

Læs KL's høringssvar her:

 • PDF

  Høringssvar fra KL over forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.pdf

 

Læs KL's høringssvar til supplerende lovforslag her: 

 • PDF

  Høringssvar fra KL Høring over forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (J nr. 2021-17546).pdf

×

Log ind