Grunddata og geodata Projekter

Sociodemografisk monitorering

Hovedformålet med projektet at etablere en tværkommunal begrebs- og datamodel for, hvordan udvalgte sociodemografiske data registreres, analyseres og visualiseres for at kunne understøtte kommunal monitorering og planlægning af boligområder samt sociodemografiske indsatser.

Sociodemografisk monitorering

Projektet har til formål at udvikle en datamodel for monitorering og analyse af sociodemografiske forhold på lokalt niveau ved hjælp af registerbaserede, geografiske data. Data vil blive anvendt af kommuner til at identificere og adressere socioøkonomiske udfordringer i deres lokalområder. Projektet vil tage udgangspunkt i en række cases, hvor der vil blive arbejdet med forskellige datakilder og analysemetoder. Resultaterne af projektet vil blive delt med andre kommuner og offentlige institutioner i form af en guide til sociodemografisk monitorering med geodata.

Læs mere om projektet i nedenstående projektbeskrivelse. 

  • PDF

    Projektbeskrivelse - Sociodemografisk monitorering med GeoFA.pdf

×

Log ind