Grunddata og geodata Projekter

Gode cykeldata til alle (cykelpuljen)

Hovedformålet er at skabe en samlet oversigt over, samt adgang til, data om den fysiske cykelinfrastruktur (inkl. kvalitetsløft af eksisterende data og datasammenhænge). Det skal understøtte mobilitetsplanlæggere i arbejdet med at fremme cyklisme, specielt hverdagspendling, som led i den grønne omstilling. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.

Gode cykeldata til alle

KL og den kommunale del af GeoDanmark ønsker med dette projekt at skabe fremtidens planlægnings- og beslutningsgrundlag for cykelinfrastruktur i Danmark i samarbejde med Sekretariatet for Supercykelstisamarbejdet i Hovedstadsregionen, Supercykelstisamarbejdet Region Midtjylland og Danske Regioner. Projektet vil bidrage til bedre kvalitet og sammenhæng mellem eksisterende cykeldata og vil skabe en robust digital cykelinfrastruktur bl.a. ved at kvalitetsforbedre cykeldata i GeoDK-databasen, som er udpeget som nationale grunddata. Yderligere vil projektet bidrage til, at mobilitetsplanlæggere i kommunerne får nemt ved at overskue og forstå, hvordan de kan få adgang til data. Det gør vi ved at skabe en manual og afholde kurser i, hvordan alle offentligt tilgængelige cykeldata tilgås og vises. Samlet vil projektet Gode cykeldata til alle være et værdifuldt bidrag til arbejdet med at fremme den grønne omstilling.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2023. Endelig rapport vil blive offentliggjort her på siden.

Du kan læse mere om projektet i denne projektbeskrivelse:

  • PDF

    Projektbeskrivelse Gode cykeldata til alle.pdf

×

Log ind