Grunddata og geodata Projekter

Datastandardiseringsinitiativ – Ladestandere i GeoFA

Dette projekt vil anvende den eksisterende database, GeoFA, til at stille en løsning til rådighed for kommunerne, så de kan registrere ladestandere ud fra fælles standarder.

Datastandardiseringsinitiativ – Ladestandere i GeoFA

Formålet med projektet er hurtigt at etablere en fælles tværkommunal datamodel for, hvordan data om ladestandere registreres, samt give mulighed for registrering og udstilling af data i et nationalt datasæt over ladeinfrastruktur for elbiler.
Dataløsningen skal være en samlet indgang til ajourførte oplysninger om ladestandere, i første omgang statiske data (geografisk placering, effekt/stiktype, betalingsmuligheder), og sekundært dynamiske data (driftsstatus, belægningsgrad, tilgængelighed i realtid), med afsæt i kommunernes behov.

Læs mere om kommunernes Digitaliseringsprogram her: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringsprogram/5-bedre-velfaerd-og-styring-med-data/

×

Log ind