Teknik og miljø Grunddata og geodata

Grunddata

Grunddataprogrammet gik i drift i 2019 og grunddata distribueres gennem den fællesoffentlige datafordeler.

Grunddata er det digitale råstof

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof.

I oktober 2012 indgik regeringen og KL en aftale om at forbedre de offentlige registre med grunddata på en række forskellige områder, herunder data på ejendomsområdet, geografiske data og sikre effektiv deling og genbrug af grunddata.

Grunddata er et væsentligt grundlag for og bidrag til at moderniseringen af den offentlige sektor kan fortsætte. Når allerede indberettet data deles på tværs af myndigheder, opnås der en bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Ligeledes vil medarbejderne i den offentlige sektor få mindre rutineprægede opgaver, og der vil på den måde blive frigjort ressourcer til den borgernære service. 

Om borgere og virksomheder

Grunddata om virksomheder indeholder grundlæggende oplysninger om virksomheder såsom navn, historisk adresse, virksomhedsform og antal medarbejdere. Data om virksomheder i CVR har ikke altid været fuldt dækkende. Der har derfor været fokus på at forbedre CVR med flere data og øge kvaliteten heraf. Derudover er virksomheds- og selskabsdata blevet frikøbt, så offentlige myndigheder og private virksomheder ikke længere skal betale for data.

Persondata dækker over oplysninger om personer bosiddende i Danmark blandt andet navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab, og CPR registret gøres tilgængeligt på Datafordeleren så kommuner, regioner, statslige myndigheder og virksomheder nemt kan hente data ét sted.

Komplekst område med flere spor

Området med grunddata er komplekst og i det fællesoffentlige grunddataprogram er der syv spor. 

Dem kan der læses mere om her.

×

Log ind