Teknik og miljø Grunddata og geodata

GeoDanmark og GeoFA

De kommunale GeoDanmark midler sikrer de kommunale gevinster ved GeoDanmark samarbejdet. GeoFA er

KL administrerer en pulje af kommunale GeoDanmark midler, der sikrer at kommunerne kan deltage i GeoDanmarks aktiviteter på lige fod med staten, så kommunerne i praksis har mulighed for at høste gevinster af GeoDanmark samarbejdet. Det er den kommunale del af GeoDanmark bestyrelsen, som fastlægger arbejdsprogram og budget for disse aktiviteter.

Kommunal deltagelse

Kommunernes deltagelse i GeoDanmarks aktiviteter understøttes bla. ved at kommunerne kan få godtgjort rejseomkostninger til GeoDanmark møder, frikøb af kommunale medarbejdere til specifikke GeoDanmark opgaver. Eksempler på dette er rejseomkostninger, aflønning af kommunale formænd for fora samt frikøb af kommunale projektleder til udvikling af GeoDK, baggrundskort og lignende projekter.

Kommunale projekter

Kommunernes gevinster af GeoDanmark samarbejdet understøttes af en række projekter, der sikrer kommunal implementering af GeoDanmark data, samt kommunal kompetenceudvikling med henblik på at løfte de kommunale dele af GeoDanmark-opgaverne. Disse aktiviteter ligger typisk i direkte forlængelse af foreningens GeoDanmarks arbejdsprogram. Eksempler på dette er implementering af vejreference, vandløbsreference og understøttelse af integration af FKG i GeoDanmark.

GeoDanmark på dagsordenen

Projekter som sikrer at kommunerne spiller med i den aktuelle samfundsdagsorden. Her sikrer KLs rolle at GeoDanmarks data synliggøres i relation til vigtige kommunale samfundsopgaver. Eksempler på dette er klimatilpasning, CO2-reduktion og jordfordeling.

Sekretariat

Et årsværk til GeoDanmarks Fællessekretariatet sikrer at de administrative opgaver i forbindelse med arbejdsprogrammets aktiviteter bliver løst. Denne opgave fremgår specifikt at GeoDanmarks forretningsmodel.

  • PDF

    Kommunalt GeoDanmark arbejdsprogram 2021_oversigt.pdf

  • PDF

    Kommunalt GeoDanmark budget 2021.pdf

Tilbage til GeoDanmarks arbejdsprogram.