Teknik og miljø Grunddata og geodata

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Indsæt brødtekstIndsæt brødtekstIndsæt brødtekstIndsæt brødtekstIndsæt brødtekstIndsæt brødtekst

Digitalisering skal underbygge kommunernes velfærdservice

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne. Med strategiens vision sætter vi retning for kommunernes fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

Strategien udmønter sig i syv konkrete projekter inden for teknik- og miljøområdet:

  • PDF

    Handlingsplan Lokal og Digital - Et sammenhængende Danmark

  • PDF

    Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Et sammenhængende Danmark

  • PDF

    Projektkatalog - Den fælleskommunale digitale handlingsplan 2016-2020

 

Ønsker du at læse mere om den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020, kan du følge dette link til siden for administration og digitalisering