Teknik og miljø Grunddata og geodata

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, KL og Danske Re­gioner.

En portal der samler al miljødata

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for virksomheder og borgere.

Det omfatter data om:

  • Miljø

  • Vand

  • Natur

  • Arealanvendelse

  • Klimatilpasning

Dataene bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand.

Gå til Danmarks Miljøportal her.

 

Danmarks Miljøportal vil de kommende år udvide porteføljen og sætter nye mål:

  • Miljøportalen skal understøtte klimatilpasning og cirkulær økonomi 
  • Nye services og lettere brug af data gennem ny teknologi 
  • Nye partnerskaber om at skabe værdi af data. 

Læs mere om Danmarks Miljøportals strategi her.

×

Log ind