Kommunale opgaver Teknik og miljø

Grunddata og geodata

Grunddata og geodata er værdifulde data, som bidrager til en effektiv og kvalificeret service til borgere og virksomheder. I KL har vi fokus på udvikling og anvendelse af de fællesoffentlige grunddata.​ GeoDanmark samarbejdet er kommuner og stat sammen om at sikre aktuelle og præcise geodata.​ I KL arbejder vi både med interessevaretagelse overfor staten og med konkrete projekter sammen med kommunerne.

Indsæt 

Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst Indsæt brødtekst