Grøn mobilitet Videncenter for ladeinfrastruktur

Webinarer

KL afholdte i foråret 2022 webinarer, som dykkede ned i den nye lovgivning samt den statslige pulje, kommunerne kan søge om tilskud fra.

Webinar om puljen til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer samt de kommende regler for offentlige ordregivere

Den 31. marts 2022 afholdte KL og Vejdirektoratet webinaret med oplæg fra blandt andet Transportministeriet og Poul Schmith/Kammeradvokaten. 
Med Aftale om udmøntning af 150 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer i 2022 af 22. december 2021 blev der blandt andet afsat 100 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. På webinaret gennemgik Vejdirektoratet baggrunden for puljen og vilkårene for at søge og modtage midler.

Førend kommunerne rigtigt kan komme i gang med at lave udbud og indgå aftaler med operatørerne, har de brug for kendskab til de nye regler som følger af AFI-loven. På webinaret gennemgik Transportministeriet både bekendtgørelsen om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter og bekendtgørelsen om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

På webinaret deltog også Poul Schmith/Kammeradvokaten, som bidrog med deres læsning af bekendtgørelsen og kom med deres bud på de væsentligste opmærksomhedspunkter for kommunerne.

Formålet med webinaret var at klæde kommunerne godt på til det kommende arbejde med at udrulle offentligt tilgængelige ladestandere, og derfor havde vi i programmet afsat god tid til dialog, hvor vores oplægsholdere stod klar til at svare på spørgsmål. Kommunerne havde forberedt sig forud for dagen og deltog aktivt med spørgsmål og kommentarer til både puljen og bekendtgørelsen.

Program
Webinar om pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere... (kl.dk)

Video
Se webinaret i sin fulde længde her:
Webinar Statslig pulje til kommunal medfinansiering og bekendtgørelse om priser og standardvilkår

KL og transportministeren afholdte fælles mini-topmøde om ladeinfrastruktur til elbiler den 10. januar 2022

For at kickstarte kommunernes arbejde med udrulning af ladeinfrastruktur inviterede KL og transportministeren alle borgmestre og tekniske forvaltninger til et virtuelt mini-topmøde d. 10. januar 2022. Formålet var at samle kommunerne for at fortælle om regeringens samlede plan for ladeinfrastruktur, om den nye lovgivning, og via gode kommunale cases bidrage til inspiration på tværs af kommunerne.

Video
Se med her, hvor vi har lavet et sammenklip af dagens indlæg:
Minitopmøde om ladestandere til el biler 2022

×

Log ind