Teknik og miljø Grøn mobilitet

Videncenter for ladeinfrastruktur

Der er akut behov for en samlet national indsats for at sikre elladestandere i hele landet. KL har derfor sammen med 16 øvrige aktører besluttet at kickstarte opbygningen af et nationalt videncenter for ladeinfrastruktur. Videncentret skal yde støtte og rådgivning til kommunerne, så de kommer godt fra start med den nye opgave, når de fra april 2022 får hjemmel til at udrulle offentligt tilgængelige ladestandere.

Kommunerne står over for en ny og stor opgave, når de skal udrulle offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur

Kommunerne har længe efterspurgt hjemmel, rådgivning og viden, og flere aktører, herunder blandt andet Bilkommissionen, har opfordret regeringen til at oprette et nationalt videncenter for ladeinfrastruktur, der kan yde støtte og rådgivning til blandt andet kommunerne. Fordi behovet for en samlet national indsats efterhånden er så akut, har KL sammen med KTC og 15 øvrige aktører besluttet at indgå i et samarbejde om opbygningen af et nationalt videncenter.

De øvrige aktører er: BL – Danmarks Almene Boliger, CONCITO, Danske Regioner, Dansk e-Mobilitet, Dansk Erhverv, De Danske Bilimportører, DI, Drivkraft Danmark, DTU, Elbilforeningen FDEL, FDM, KPMD, Poul Schmith/Kammeradvokaten, Region Hovedstaden / Copenhagen Electric og Rådet for Grøn Omstilling.

Aktørerne har hver især nikket til at indgå i samarbejdet med et formål om at bidrage med blandt andet vejledning og rådgivning, så kommunerne kommer bedst muligt fra start med den nye opgave. Formålet er, at videncentret skal bidrage til:

  • at kommunerne kommer bedst muligt fra start frem mod, at lovgivningen træder i kraft
  • at kommunerne har adgang til vejledning og rådgivning
  • at understøtte en effektiv og hurtig udrulning af ladestandere til elbiler i hele landet
  • at minimere fejl- og overinvesteringer
  • at samle kommunerne og sikre videndeling på tværs

Til en start igangsættes tre ting:

1) KTC har opstartet et nyt gratis digitalt netværk med mulighed for at stille spørgsmål omkring alle aspekter vedr. kommunal udrulning af ladestandere. Kommunerne opfordres til at skrive ind med de spørgsmål og overvejelser, de ligger inde med, og aktørerne vil alle bidrage til at få besvaret så mange af spørgsmålene som muligt.

Brug dette link til at oprette en brugerprofil og tilmelde dig netværket:

Netværk

Netværk KTC-netværk for kommunal udrulning af ladestandere

Opret brugerprofil og tilmeld dig netværket

Spørgsmål og svar vil blive lagt ud på siden her under fanen ’Spørgsmål & Svar.’               

2) KL afholder i foråret en webinarrække, som dykker ned i den kommende lovgivning samt den statslige pulje, kommunerne kan søge om tilskud fra. Her vil blandt andet Poul Schmith/Kammeradvokaten bidrage med oplæg. Webinarerne annonceres snarest.

3) KL, FDM og Elbilforeningen FDEL er på vej med information til kommunerne om regler og muligheder vedrørende lade- og parkeringspladser.

Aktørerne vil hver især bidrage med flere tiltag, der annonceres løbende. For eksempel vil Copenhagen Electric i Region Hovedstaden via partnerskabet Elbilviden.dk bidrage med webinarer, guides og mange andre værktøjer, der retter sig mod kommuner, virksomheder og borgere i den grønne omstilling.

 

×

Log ind