Teknik og miljø Grøn mobilitet

Fællesoffentligt innovationsprojekt om åbne offentlige data til grøn omstilling

KL, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danske Regioner og Open Data DK gik i 2021 sammen om at afdække det grønne værdipotentiale i at fritstille offentlige mobilitetsdata. Gennem en række innovationsforløb har offentlige og private aktører eksperimenteret med offentlige mobilitetsdata og ny teknologi, der skal understøtte den grønne omstilling.

Fællesoffentligt innovationsprojekt

I 2021 gik KL sammen med Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danske Regioner og Open Data DK om at afdække det grønne værdipotentiale i at fritstille offentlige data. 

Flere virksomheder og brancheorganisationer, bl.a. Dansk Erhverv og IT Branchen, efterspørger adgang til flere offentlige data for at kunne udvikle bæredygtige løsninger til nutidens udfordringer - eks. værktøjer til forudsigelse af oversvømmelser eller til sænkning af omkostninger, når fjernvarmenet og elnet skal dimensioneres til en grønnere energiforsyning. For at kunne fokusere en fællesoffentlig indsats for flere åbne data, er der behov for viden om hvilke data, der har grønt værdipotentiale og dermed bør prioriteres til udstilling.

KL har sammen med en række aktører gennemført det fællesoffentlige forprojekt Grøn Datadrevet Innovation som del af Økonomiaftalen 2021. Forprojektet var et samarbejde mellem KL, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Open Data DK, og handlede om at blive klogere på, hvilke data det vil give værdi at udstille som åbne data.  

 

De fire aktørtyper, der sammen har udforsket og afprøvet potentialet i koblingen mellem offentlige data og teknologi. 

Tværsektorielle innovationsforløb om grønne offentlige mobilitetsdata

Grøn Datadrevet Innovation tog udgangspunkt i data fra mobilitetsområdet, da det er fællesoffentligt relevant, rummer store effektiviseringspotentialer i den grønne omstilling, og både nationalt og af EU-kommissionen er udpeget som ’high value data’.

I tre innovationsforløb om last-mile-delivery, kollektiv transport og samordnet varedistribution samledes datainteresserede virksomheder, dataejende myndigheder, problemejere og sektoreksperter om at udforske og afprøve potentialet i koblingen mellem offentlige data og teknologi. Det brede samarbejde sikrede, at der kunne udvikles konkrete løsninger til konkrete udfordringer, så værdipotentialet i at udstille de udvalgte offentlige datasæt blev konkretiseret med så reelle løsninger på problemstillinger som muligt. Læs mere om de tre innovationsforløb i casesamlingen. 

 • PDF

  Grøn Datadrevet Innovation - casesamling.pdf

Anbefalinger på baggrund af forprojektet

Som en del af forprojektet var det et mål at samle nye (og eksisterende) erfaringer i anbefalinger til en metode til, hvordan tværsektorielle innovationsprocesser bedst struktureres. Hertil udvikledes også særskilte anbefalinger til, hvordan man kan arbejde på at styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private aktører inden for åbne offentlige data. Anbefalingerne er udarbejdet af Dansk Design Center og Seismonaut for Open Data DK.

 • PDF

  Anbefalinger til metode til tværsektorielle innovationsprocesser.pdf

 • PDF

  Anbefalinger til et styrket offentlig-privat samarbejde om åbne offentlige data.pdf

Fællesoffentligt dialogmøde om varig innovationsindsats

I oktober 2021 afholdte Seismonaut i samarbejde med Open Data DK et dialogmøde om varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data. På mødet indgik centrale offentlige aktører en dialog om behovet for et stærkt og varigt samarbejde mellem statslige, regionale og kommunale organisationer. På mødet blev emnerne formål, udfordringer, kerneopgaver samt eksekvering og finansiering diskuteret. 

Seismonaut har samlet resultaterne af dialogerne for hvert af de fire emner i et notat. Notatet danner baggrund for udformningen af et udspil til en mere varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data og innovation.

 • PDF

  Notat - En varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data.pdf

Virksomhederne Seismonaut og Dansk Design Center stod for design og facilitering af innovationsforløbene, mens Open Data DK var projektleder. 

Kontakt

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt Open Data DK, som er projektleder på det fællesoffentlige projekt, på info@opendata.dk.

×

Log ind