Teknik og miljø Grøn mobilitet

Elbiler og ladeinfrastruktur

Grøn mobilitet er ikke kun kollektiv trafik og cyklisme. For mange vil bilen fortsat være den mest effektive transportform. Derfor skal elektrificering af bilparken prioriteres, og der skal sikres en udbygget ladeinfrastruktur. Kommunerne kan gå forrest ved at elektrificere egen bilflåde. Herudover kan kommunerne spille en aktiv rolle i at udrulle ladestanderinfrastrukturen, så det bliver nemmere for borgere at overgå til elbiler. På nuværende tidspunkt mangler imidlertid de nødvendige lovhjemler for, at kommunerne kan agere og bidrage aktivt til etablering af ladestandere.

Kommunerne skal have bedre rammer for udrulning af ladeinfrastruktur

KL ønsker, at kommunerne skal have optimale rammer for at kunne understøtte arbejdet med udrulning af effektiv landsdækkende ladestanderinfrastruktur og arbejder for at afklare og udvikle det kommunale handlerum. I vedhæftede one-pager peger KL på fem forhold, der bør håndteres i forbindelse med forhandlingerne om en national infrastrukturplan, nemlig:

1) Opdatering af ladestanderbekendtgørelsen

2) National plan for ladeinfrastrukturen

3) Mulighed for ladestandere i hele landet - etablering af statslig puljeordning

4) Nationalt center for innovation og vidensdeling om opladning

5) Retningslinjer for parkeringsregler ved ladepladser

 

  • PDF

    Landsdækkende ladeinfrastruktur one-pager

  • PDF

    kls-input-til-bilkommissionens-arbejde-med-ladeinfrastruktur

  • PDF

    bilag-1-notat-fra-sim-om-kommuners-hjemmel-vedr-elladerstandere