Kommunale opgaver Teknik og miljø

Forsyning

De kommunale forsyningsselskaber sørger for elektricitet, varme, og drikkevand samt håndtering af affald og spildevand til borgere og virksomheder i Danmark

Regeringens strategi for forsyningssektoren

Regeringen lancerede i september 2016 en strategi for fremtidens forsyningssektorer kaldet "Forsyning for Fremtiden". Strategien beskriver rammerne for den fremtidige regulering af forsyningssektorerne med udgangspunkt i fem principper og indeholder en række konkrete initiativer samt videre analyser.

Dokument

Dokument Regeringens helhedsplan

Formålet med strategien er angiveligt at effektivisere den samlede forsyningssektor med knap 6 mia. kroner.

Herefter er regeringen gået i gang med at ændre i rammebetingelserne for de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, se under de enkelte sektorer.

KL's holdning til forsyningssektoren

KL lægger vægt på forsyningssikkerhed overalt i landet samt adgang til billig og sikker finansiering, der kommer borgerne til gavn.

KL lægger også vægt på, at der sikres en kommunal forankring i forsyningsselskaber, selvom KL anerkender hensynet  til effektivisering, er KL optaget af, at forsyningssektoren også bidrager med bæredygtige og samfundsøkonomisk fornuftige løsninger, ligesom de offentligt ejede virksomheder bliver udgangspunkt for innovation og eksport.

Se under de enkelte forsyningssektorer vand, affald, energi, havne og beredskab her på hjemmesiden, for at læse mere om hvordan KL arbejder under forsyningsstrategiens udrulning.

Ældre artikler af fortsat relevans

I følgende dokument har vi samlet relevante KL artikler og -debatter omkring strategien

  • PDF

    Samlet artikler og debatter fra 2016 omkring Forsyning

×

Log ind