Teknik og miljø Energi

Varmeplanlægning

KL's information om varmeplanlægning er målrettet kommunerne i deres arbejde for strategisk varmeplanlægning

Varmeplanlægning 

I marts 2022 offentliggjorde EU-Kommissionen en plan for at gøre Europa uafhængig af russisk kul, olie og naturgas inden udgangen af 2030 grundet landets invadering af Ukraine. I udspillet stod det også klart, at forbruget af russisk naturgas skal inden udgangen af 2022 reduceres med to tredjedele. Udspillet er bakket op af den danske regering, og i "DANMARK KAN MERE II" fra april 2022 sættes den danske varmeplanlægning også under loop. 

Du kan læse EU-Kommissionens udspil her. 

D. 25 juni 2022 indgik Regeringen med en række partier en Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, hvor det blandt andet blev understreget at det er aftalepartiernes politiske ambition, at der i 2035 slet ikke er flere boliger i Danmark som opvarmes af gasfyr. Du kan læse mere om klimaaftalen under fanen 'Relevante regeringsudspil på energiområdet'. 

Grundet DK2020 arbejder kommunerne ihærdigt med deres energi- og varmeplanlægning, som skal sikre den bæredygtige forsyning af varme til landets boliger. De politiske mål som er sat for 2030 gør det dog yderst nødvendigt at accelerere arbejdet på området, og implementere bæredygtige og langsigtede kilder til varmeforsyningen. 

Hvad gør KL? 

Udover at interessevaretage på kommunernes vegne på området, udarbejder KL løbende temadage og webinarer på området. KL har bl.a. arrangeret en temadag for den kommunale varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning. Flere aktører indenfor branchen var inviteret med, herunder Dansk Fjernvarme, netselskaberne, Termonet og aktører indenfor varmepumper. Derudover gæstede professor Brian Vad Mathiesen og lektor Steffen Nielsen fra Aalborg Universitet for at fortælle om "Varmeplan Danmark 2021", som kan være et hovedværktøj i accelereringen.
Temadagen blev afholdt d. 30 marts 2022 og blev live-streamet til 100+ interesserede. 

Dagens fulde program og yderligere information kan tilgås gennem nedenstående link. 

Missede du temadagen? 

Videooptagelse af temadagen, Powerpoints mv. kan sendes mod betaling. 
Kontakt Louise Møller Christensen (LOMC@kl.dk), studentermedhjælper i KL såfremt dette har interesse 

TEMADAG

Temadag om accelerering af den kommunale varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning

KL inviterer til Temadag om Fremtidens Energi- og Varmeplanlægning d. 30 marts kl. 09 - 12.30: Omstillingen af den kommunale varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning skal gå endnu hurtigere.


Dansk Fjernvarmes gaskonverterings-taskforce 

Som fremlagt på Energinetværkets 2. netværksmøde i 2022 så har Dansk Fjernvarme etableret en taskforce som kan assistere kommunerne i deres varmeplanlægnig: 

 

Ny på området og har brug for relevant læsning?

Nedenfor kan I tilgå relevante rapporter om den kommunale varmeplanlægning heriblandt Dansk Fjernvarmes klima- og forsyningsudspil fra 2022, samt 'Varmeplan Danmark 2021 - En Klimaneutral Varmeforsyning'. 

Har I mod på løbende vidensdeling? KL faciliterer et netværk for kommunale energi- og varmeplanlæggere hvor der løbende er mulighed for sparring og vidensdeling på de 3. årlige møder, og hvor vi altid inviterer relevante aktører ind til spændende oplæg. Læs mere om Energinetværket her

  • PDF

    Fart på et grønt Danmark - Dansk Fjernvarmes klima- og forsyningsudspil april 2022.pdf

Error rendering the editoralias 'module-news-list'. Value cannot be null. Parameter name: source

×

Log ind