Teknik og miljø Energi

Relevante regeringsudspil på energiområdet

Lovgivning og rammerne for energiområdet samlet ét sted

Energiområdet er under konstant udvikling  

Klima-, energi- og forsyningspolitik påvirker klimaforandringer og sikkerhedspolitik - og der skal gøres en forskel hver dag. KL følger derfor udviklingen af kommende udspil på området nøje, for at sikre at kommunerne løbende inkluderes de vigtige beslutninger og for at understrege at klimapolitik i høj grad også er lokalpolitik. 

Vi følger bl.a. området på Grøn energi (herunder vindenergi, solenergi, bioenergi og geotermi) og Energieffektivitet (herunder ordninger og tiltag for at øge energieffektiviteten) - og alt det imellem, der rør sig ude i kommunerne og inde på Christiansborg. 

 

AKTUELT LIGE NU...

D. 29.06 2022 indgik KL og regeringen en aftale vedr. fremrykning af varmeplanlægning og udfasning af gas i kommunerne.  

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. 


Klimaaftalen kommer ovenpå 'Klimaaftale om Grøn Strøm og Varme 2022' fra d. 25 juni, og reformudspillet "Danmark kan mere II" hvori det det fastslås at Danmark hurtigst muligt skal være fri for russisk gas som følge af den russiske invadering og krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om følgende:

1. Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynende. 

2. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.

3.  Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.

4. Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. 

5. I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok.

 6. Etablering af et dialogudvalg for implementeringen af aftalen, herunder status i 2025. 

7. Øvrige forhold.

8. Finansiering. 

 
Læs mere om aftalen her

Du kan også læse den fulde aftaletekst om 'Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne' længere nede på siden. 

×

Log ind