Teknik og miljø Energi

PtX-strategi

P-t-X kan være ét af de helt vigtige virkemidler til at opnå klimalovens målsætning og Parisaftalen - og som myndighed på flere områder inden for energi berør PtX strategierne også kommunerne.

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX, P-t-X el. P2X) er et begreb som dækker over den teknologi som producerer brændstoffer, kemikalier mm. ud af elektrolyse af brint. Teknologien er endnu ikke kommercielt udbredt, men ude i kommunerne arbejdes der på højtryk for at muliggøre teknologien og skabe gunstige rammevilkår for industrien. 

Hvordan skabes brændstofferne? 

Brint fremstilles ved at spalte vand til hhv. ilt og hydrogen (brint) i elektrolyseanlæg. Brinten kan derfra levere brændstoffer såsom metanol til f.eks. fly- el. skibsindustrien og den tunge vejtransport. Ammoniak kan benyttes af landbruget i form af gødning. Frem mod 2030 og 2050 forventes PtX at spille en stor rolle i den grønne omstilling inden for industri, landbrug og tung transport, hvor direkte elektrificering ikke kan være en løsning. 

Billede: PtX anvendelse. Kilde: Energistyrelsen 

Hvordan hjælper kommunerne på Power-to-X? 

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i sektorkoblingen på energiområdet: For at strategierne for PtX skal lykkedes, kræves der mere produktion af vedvarende energi som skal indgå i produktionen, frem for ved fossil energi, og anlæggene skal gerne etableres tæt på den tunge energi-infrastruktur, såsom tæt på den tunge vejtransport, flytrafik, fjernvarmeanlæg, VE-anlæg mm. 

Kommunernes indspark er dog helt essentielle for at løfte opgaven, da PtX-anlæg forventes at bruge ca. 1% af Danmarks vandforbrug, hvilket kan give udfordringer lokalt i kommunerne, som også er myndighed på vandområdet. Anlæggelsen af anlæggene kræver derfor samspil og skarp koordinering mellem flere forvaltningsled. 

Vidste du at..

I et tæt samarbejde har en række kommuner og private virksomheder etableret et sekretariet for PtX-værdikæden i Trekantsområdet.

'Triangle Energy Alliance' er et ambitiøst energi­partnerskab i hjertet af Danmark, som vil bygge videre på Trekantområdets ideelle energi-infrastruktur: Målsætningen er at skabe et Nordeuropæisk kraftcenter for produktion af grøn og bæredygtig energi til husholdninger, transport og industri. Indsatsen er igangsat for at sikre dels fokus på alle lede i værdikæden og at geografien kan "levere" på alle dele, dels for at sikre at samarbejde mellem private og offentlige aktører kan lykkes.

Partnere i TEA er bl.a. kommuner såsom Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. 

Læs mere om 'Triangle Energy Alliance' casen i Kommunernes Klimakort 

Kreditering: 
Gitte Wad, klimachef i Fredericia Kommune 

Stadig nysgerrig på PtX og Danmarks strategier for dette?

Frem mod 2030 forventes PtX at fylde betydeligt i den grønne omstilling på energiområdet, hvorfor der også løbende vil blive lagt nyheder, strategier mm. ind på siden. Du kan læse mere i nedenstående dokumenter. 

×

Log ind