Teknik og miljø Energi

Nyheder og arrangementer på energiområdet

Der sker meget på energiområdet - både lokalt, nationalt og internationalt. På denne side giver vi derfor et overblik over de relevante KL-arrangementer på området som kan hjælpe kommunerne. Interesseret i at læse mere? Nederst på siden kan du læse mere i form af relevante nyheder, debatindlæg mv.

Afholdte arrangementer

Videooptagelse, PowerPoints mv. fra afholdte arrangementer kan muligvis eftersendes mod betaling. 
Kontakt Jesper Alber Madvig (JEMA@kl.dk) eller Lærke Cecilie Bjerre (LCBJ@kl.dk) for mere information. 

Webinar: Markedsdialog om opsætning af solceller på tage (30. maj 2023). Optagelse kan sendes, kontakt LCBJ. 

Webinar: Kommunernes mulighed for selskaber til kommunale tage (13. juni 2023). Optagelse kan sendes, kontakt LCBJ. 

Arrangement

Møder og netværk Webinar om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne

Arrangement

Temadage Opfølgning: Solceller på kommunale tage og beregningsmodellen

Arrangement

Møder og netværk Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program

Arrangement

Temadage Temadag om accelerering af den kommunale varmeplanlægning/strategisk energiplanlægning

Arrangement

Temadage Solceller på kommunale og regionale tage - kender du reglerne og kan det betale sig?

 

×

Log ind