Teknik og miljø Energi

Energinetværket

I KL arbejder vi for bedre vilkår på energiområdet og hvordan I accelereringen af den strategiske energiplanlægning kommer til livs, og hvordan den kommunale varmeplanlægning ser ud.

Energisektoren er under omstilling

Opgaverne på energiområdet ændrer sig i disse år. Det er i høj grad præget af af et klimafokus.

På varmeområdet er der stort potentiale for omstilling til en fossilfri forsyning. Det handler også om at spare, hvor der er mulighed for det. Det er der mange steder i de kommunale bygninger.

Netværket er målrettet medarbejdere, som i det daglige beskæftiger sig med energi- og varmeplanlægning og medarbejder, der arbejder mere koordinerende med den lokale klimaindsats og omstilling af energien

Temaer i 2022 

Vi kommer i 2022 til at afholde 3 netværksmøder, hvoraf vi planlægger at én af disse vil være i form af et fysisk møde med tilsvarende heldagsprogram. 

Datoer i 2022: 

  • Torsdag d. 14 februar 2022: 09.00 - 12.30 (online) 
  • Tirsdag d. 24 maj 2022: 09.00 - 12.30 (online) 
  • Torsdag d. 27 oktober 2022: 09.00 - 15.30 (fysisk) 

I år vil vi i netværket dykke ned i de spændende aftaler, love, direktiver mv., arbejde med, hvordan vi bedst muligt kan interessevaretage og påvirke regeringens og kommissionens udspil, til fordel for kommunerne. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen. I år sætter vi særligt fokus på regeringens nye PtX-strategi samt udspil vedr. grøn gas (pr. 15.12.2021). Regeringens fokus på accelereringen af produktion af grønne brændstoffer vil vi naturligvis berøre i Energinetværket. I kan læse mere om udspillet her.

Fokus vil derfor i 2022 specielt være på.. 

  • Regeringens nye PtX-strategi samt udspil vedr. grøn gas (pr. 15.12.2021) 
  • Regeringens udspil om Grøn Gas og Forsynings (forventes sommer 2022) 
  • Grønne brændstoffer 
  • VE på land

Øvrige emner vil blandt andet være varmeplanlægning, udbygning af el-nettet samt strategisk energiplanlægning. 

Endnu ikke medlem? 

Tilmeld dig her på siden 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Energinetværk

 

Spørgsmål til Energinetværket? 

Hvis I er i tvivl om Energinetværket er noget for jer, så er I altid velkommen til at kontakte specialkonsulent Maja Clemmesen (MCL@kl.dk) el. studentermedhjælper Louise Møller Christensen (LOMC@kl.dk). 
Ris, ros, idéer til mulige temadage modtages også altid gerne. 

×

Log ind