Teknik og miljø Energi

Guides til etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok

I aftalen mellem KL og Regeringen om fremrykket varmeplanlægning er der fokus på behovet for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok i områder, hvor fjernvarmen fra eksisterende selskaber ikke udrulles. I sådanne tilfælde er der behov for, at kommunerne kan yde bistand til borgere i udvikling af konkrete projekter til varmeforsyning af flere boliger. For at alle kommuner kan drage nytte af erfaringer, der allerede er gjort på området, har KL oprettet denne hjemmeside, der faciliterer videndeling om fælles varmeforsyning i mindre målestok.

Politisk aftale

Politisk aftale D. 29. juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale med det formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne.

I aftalen indgår initiativ om fremme af fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok. I de områder, hvor eksisterende selskaber ikke udruller fjernvarme, kan det være relevant, at et mindre antal ejendomsejere etablerer en varmeforsyning i fællesskab. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne bidrager til understøttelse og udvikling af fælles varmeforsyningsprojekter i mindre målestok. Kommunerne kan yde bistand til borgere i udvikling af konkrete projekter til forsyning af flere boliger i områder, hvor eksisterende fjernvarmeselskaber ikke har planer om at udrulle fjernvarme. Energistyrelsen kan efter behov i dialog med KL udarbejde vejledningsmateriale om fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok. Staten yder bidrag til finansiering af omkostninger forbundet med den kommunale indsats for understøtning og udvikling af fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok, som er baseret på grøn bæredygtig varme, som ikke omfatter træpillefyr og anden træbiomasse.

 Der er allerede kommuner, der har gjort sig erfaringer med etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok. Dette gælder både konkrete fysiske løsninger såsom termonet, hvor flere boliger forsynes med varme fra en fælles varmekilde, som fx et jordvarmeanlæg, samt erfaringer med organiseringen, herunder hvordan og hvorvidt borgere, kommunen eller andre forsyningsselskaber kan stifte et selskab, der kan drive en fælles varmeløsning.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med materiale fra kommuner og andre aktører, der kan dele erfaringer og vejlede om fælles varmeforsyning i mindre målestok. Derudover vil der blive samlet op på centrale spørgsmål der dukker op undervejs i nedenstående Q&A

 

Q&A

 [Under udarbejdelse]

 

Vejledningsmateriale (opdateret november 2022)

 

Råd og tips fra projekt

Råd og tips fra projekt Spar Energi: Jordvarme

Forløb og gode råd fra projektet: fra elvarme til kollektiv jordvarme i Svinninge

Borgervejledning

Borgervejledning Mindre energifællesskaber i Helsingør Kommune

Helsingørs GIS-screening af varmløsningspotentialer, samt vejledning til etablerings af mindre energifællesskaber for varme.

Termonet

Termonet Guide til at etablere termonet

Gate 21’s håndbog for kommuner og forsyningsselskaber med en simpel guide til at etablere termonet

 

Termonet

Termonet Beskrivelser af termonentprojekter

Termonets projektdatabase med beskrivelser af konkrete afsluttede termonetprojekter

 

Termonet

Termonet Termonet som alternativer ved godkendelse af projektforslag

Middelfart kommunes gule seddel til varmeplanlægningsmedarbejdere om at huske termonet som alternativer ved godkendelse af projektforslag

 

Termonet

Termonet Termonet i DK2020 planerne

Notat om hvorledes kommunerne kan inkludere etablering af termonet i DK2020 planerne

 

Fjernvarme

Fjernvarme Lav eget fjernvarmeselskab

Dansk Fjernvarmes guide til hvordan du, som borgergruppe eller kommune laver dit eget fjernvarmeselskab

 

Individuel varme

Individuel varme Spar Energi

Energistyrelsens guide til individuelle varmløsninger

 

Har du en relevant vejledning, som du ønsker at dele med kommunerne, så skriv endelig til Christina Fich: cefi@kl.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind