Teknik og miljø Energi

Aftale mellem KL og regeringen om fremrykket varmeplanlægning

KL og regeringen har indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder. Her på siden kan du holde dig løbende opdateret med relevant information om aftalen.

Aftale mellem KL og regeringen om fremskyndet varmeplanlægning 

D. 29 juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale med det formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne. Du kan læse den fulde aftaletekst nederst på siden, samt klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 som regeringen indgik med flere aftalepartier d. 25. juni 2022. 

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Regeringen og KL er enige om følgende:

1. Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

2. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.

3. Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.
Der gennemføres en indsats for at understøtte planlægningsprocessen og udarbejdelse af projektforslag gennem forenklede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.

4. Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.

5. I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok. Vejledningsmateriale vedrørende fælles varmeforsyning findes her. 

6. Etablering af et dialogudvalg for implementering af aftalen, herunder status i 2025.

7. Øvrige forhold

8. Finansiering.

POLITISK AFTALE

POLITISK AFTALE AFTALE OM FREMSKYNDET PLANLÆGNING FOR UDFASNING AF GAS TIL OPVARMNING OG KLAR BESKED TIL BORGERNE

D. 29 juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale for at sikre fremskyndet varmeplanlægning i kommunerne.

Se pressemeddelelsen fra for aftalen nedenfor: 

Læs den fulde pressemeddelelse på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her

Fakta

  • Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i 2022 i gasforsynede områder. 
  • Kommuner sender brev til alle med gas og oliefyr i disse områder med klar besked. 
  • Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som kommunerne skal godkende i 2023. 
  • Der etableres lokale koordinationsfora. 
  • Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok. 
  • Et dialogudvalg skal følge op på aftalen og gøre status i 2025. 

 Brevskabeloner: Information til ejendomsejere om opvarmningsmuligheder 

D. 4. oktober 2022 har Energistyrelsen udsendt brevskabeloner, jf. Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 af 25. juni 2022 og Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne af 29. juni 2022. 

Som det fremgår i aftalerne, skal alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasforsynede områder inden udgangen af 2022 have klar besked om deres fremtidige opvarmningsmuligheder, samt information om støttemuligheder og rådgivning. På baggrund heraf er der blevet produceret fire brevskabeloner som I kan tilgå nedenfor og et følgebrev med mere information om brevskabelonerne. 

 

Værktøj

Værktøj Mailingliste

Vil du gerne modtage information om aftalen direkte fra KL, herunder når der kommer cirkulærer, vejledninger mv.?

Værktøj

Værktøj Projektbekendtgørelse

Den relevante projektbekendtgørelse til aftalen er Bekendtgørelse om godkendelse af projekter. Bekendtgørelsen kan tilgås på Retsinformation.dk, og vejledningen dertil kan ses her.

Værktøj

Værktøj Boliganalysen bliver gratis for kommuner 2022-2025

D. 30. juni 2022 har Energistyrelsen sendt brev til kommunerne vedr. udspillet "Danmark kan mere II", hvor det er blevet besluttet, at det digitale værktøj Boliganalysen skal stilles gratis til rådighed for alle kommuner frem til 2025. Med Boliganalysen kan kommunerne effektivt og målrettet kommunikere med husejere om mulighed for at konvertere til fjernvarme eller varmepumpe. Boliganalysen bruger indhold fra SparEnergi.dk og offentligt tilgængelige data som f.eks. BBR og energimærkerne. I samarbejde med værtskommunerne inviterer Energistyrelsen til en række intromøder, hvor kommunerne får adgang til Boliganalysen og bliver grundigt introduceret til værktøjet. For mere information om at komme i gang med Boliganalysen kan man følge linket nedenfor eller kontakte specialkonsulent v. Energistyrelsen Morten Høg (boliganalysen@ens.dk)

Værktøj

Værktøj Evida

Evida står til rådighed med en ny webbaseret platform til kommunerne fra juli 2022 til spørgsmål og sparring. Med hjemmel i varmeforsyningsloven vil Evida nu tilbyde udstilling af data omkring gaskunderne og gasinfrastrukturen til brug for energiplanlægning i kommunerne i forlængelse af ”Danmark kan mere II” udspillet fra regeringen.

Værktøj

Værktøj VarmeplanDanmark 2021 – kommunepakker

Aalborg Universitet har på baggrund af deres arbejde med VarmeplanDanmark 2021 udarbejdet kommunepakker, der indeholder data og kort for alle Danmarks 98 kommuner. Pakkernes indhold er baseret på Varmeplan Danmark 2021 studiet. Det er muligt at læse mere om hvad materialet kan bruges til og finde kort og data for den enkelte kommune:

×

Log ind