Kommunale opgaver Teknik og miljø

Energi

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og kommunerne spiller en hovedrolle i den omstilling. I KL arbejder vi på at sikre kommunerne de bedst mulige betingelser på energiområdet til at løfte den opgave.

Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050 

Målsætningen vil imødekomme de CO2-reduktioner der er nødvendig for at afværge de værste konsekvenser af klimaforandringer, samtidig med at omstillingen vil give større energiforsyningssikkerhed. 

For at sikre at vi kommer i mål, kræves det at der bliver produceret nok vedvarende energi i Danmark som kan overtage forbruget på de fossile brændsler. Derfor skal hele energiforsyningen omstilles, så den er baseret på vedvarende kilder - herunder vind, sol, geotermi, jordvarme og biomasse. 

Hvordan hjælper KL kommunerne på området? 

KL interessevaretager på kommunernes vegne for at sørge for bedre rammer for kommunerne i deres arbejde i den grønne omstilling på energiområdet, herunder i deres arbejde med strategisk energiplanlægning og den kommunale varmeplanlægning. 

Vi har blandt andet fokus på regeringens nuværende og kommende udspil som berører energiområdet, herunder "DANMARK KAN MERE II", digitaliseringsstrategien, Power-to-X strategi samt kommende Grøn Gas strategi. Derudover har vi fokus på udbygningen af den vedvarende energi ude i kommunerne - både i det åbne land og til vands.

Udover Energinetværket udbyder KL også løbende webinarer, temadage mm. som berør energiområdet.
Tidligere i 2022 har vi bl.a. afholdt webinar om solceller på kommunale og regionale tage, temadag om varmeplaner med udgangspunkt i Varmeplan Danmark 2021 fra Aalborg Universitet og vi har meget mere på tapetet!

Hold derfor løbende øje med vores hjemmeside for relevante arrangementer, eller tilmeld dig allerede nu Energinetværket for eksklusive oplæg, netværksmuligheder og rabatter. 

Har du hørt om Boliganalysen?

Tilbage i 2020 lancerede KL sammen med Energistyrelsen, Realdania og kommuner det digitale værktøj Boliganalysen. Boliganalysen er et konkret værktøj som kan bruges af kommunerne til at give skræddersyet rådgivning til borgerne om de fordele der er ved at energirenovere deres bolig. 

Vidste du at.. 

Vidste du at vores bygninger står for ca. 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug? Potentialet for at reducere det samlede energiforbrug er derfor stort med bygningerne i fokus! 

Tilgå Boliganalysen her

Har du spørgsmål til KL's interessevaretagelse på energiområdet, idéer eller blot ris og ros?  

Ved faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 
Jesper Albér Madvig, specialkonsulent i Center for Klima og Erhverv 
T 33 70 35 23 
JEMA@kl.dk 

Ved praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Louise Møller Christensen, studentermedhjælper 
T 33 70 37 90 
LOMC@kl.dk

×

Log ind