Teknik og miljø Digitalisering

Mobil- og bredbåndsdækning

Kommunerne arbejder for at understøtte bedre mobil- og bredbåndsdækning

Teleforliget fra 2018 er grundlaget for regeringens politik i forhold til sikring af mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Regeringen har en klar politik om, at markedet skal drive udviklingen og sikre god dækning af teleydelser over hele Danmark. 

Kommunerne er både store kunder hos teleselskaberne, hvor mobil og bredbånd er af afgørende betydning for, at kommunerne kan løse sine opgaver effektivt. Samtidig har kommunerne store interesser i at sikre gode forbindelser til rimelige priser af hensyn til både bosætning og erhvervsudvikling. Men grundet markedsstrategien har kommunerne begrænset handlerum til at understøtte udviklingen.

Kommunerne kan dog understøtte udbredelsen ved god mobil- og bredbåndsdækning på flere måder – fx ved sikre effektiv proces for maste- og gravetilladelser. 

Sådan kan kommunerne understøtte god mobil- og bredbåndsdækning

Læs mere i Energistyrelsens anvisninger til kommunernes understøttelse af god mobil- og bredbåndsdækning på Energistyrelsens hjemmeside, hvor der stilles fokus på en trinvis proces, der kan skubbe udviklingen fremad.   

Værktøjskasse til udrulning af digital infrastruktur i kommunerne

Find Energistyrelsens værktøjskasse her

Vidensforum om digital infrastruktur

VIDENSFORUM for digital infrastruktur er et tværkommunalt projekt i samarbejde med Region Hovedstaden. VIDENSFORUM arbejder på at fremme udviklingen af den digitale infrastruktur ved at formidle gode eksempler og sikre videndeling på tværs for at understøtte kommunernes arbejde.

Læs mere om VIDENSFORUM og digital infrastruktur på projektets hjemmeside.

5G og mobilstråling 

Find information om 5G og mobilstråling her.

Mastepolitik for kommuner og region i Region Nord

 • PDF

  Mastepolitik - Kommuner og region i Region Nord.pdf

Gravepolitik for kommuner og region i Region Nord

 • PDF

  Gravepolitik - kommuner og region i Region Nord.pdf

Grave- og mastepolitik for kommuner og region i Region Sjælland

 • PDF

  Grave- og mastepolitik - kommuner og region i Region Sjælland.pdf

KIT-magasinet har tema om digital infrastruktur

Læs også med i KIT-magasinet der har tema om digital infrastruktur, hvori flere artikler om bredbånd også er at finde.

 • PDF

  KIT-magasinet august 2019 - tema om digital infrastruktur.pdf

Hold dig opdateret ved at blive en del af Yammer-gruppen

Bliv en del af et større netværk, der beskæftiger sig med mobil- og bredbåndsdækning. Her kan du holde dig opdateret på de seneste nyheder inden for området. Tilmeld dig på yammer.com.

KL's Høringssvar 

 • PDF

  Høringssvar over rammerne for bredbåndspuljen august 2018

 • PDF

  Høringssvar over lovforslag om ændring af teleloven 2018

 • PDF

  KL høringssvar over bredbåndspulje for 2020 (Juni 2020)

 • PDF

  KL høringssvar over ændring af telelov m.v (Juni 2020)

 Baggrund for projekter

 • PDF

  Baggrundsnotat om projekter - Mobil- og bredbåndsdækning