Digitalisering

Mobil- og bredbåndsdækning

Kommunerne arbejder for at understøtte bedre mobil- og bredbåndsdækning

Teleforliget fra 2018 er grundlaget for regeringens politik i forhold til sikring af mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Regeringen har en klar politik om, at markedet skal drive udviklingen og sikre god dækning af teleydelser over hele Danmark. 

Kommunerne er både store kunder hos teleselskaberne, hvor mobil – og bredbånd er afgørende betydning for, at kommunerne kan løse sine opgaver effektivt. Samtidig har kommunerne store interesser i at sikre gode forbindelser til rimelige priser af hensyn til både bosætning og erhvervsudvikling. Men grundet markedsstrategien har kommunerne begrænset handlerum til at understøtte udviklingen.

Kommunerne kan dog understøtte udbredelsen ved god mobil- og bredbåndsdækning på flere måder – fx ved sikre effektiv proces for maste- og gravetilladelser. 

KL's Høringssvar 

  • PDF

    Høringssvar over rammerne for bredbåndspuljen august 2018

  • PDF

    Høringssvar over lovforslag om ændring af teleloven 2018

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om Bredbåndspuljen 2019

  • PDF

    Bredbåndspuljen 2019 - Indbydelse til kommuner og regioner

Invitation til kickoff-møder om udrulning af digital infrastruktur

Center for Tele i Energistyrelsen inviterer kommuner til at deltage i kickoff-møder og nedsættelse af arbejdsgrupper vedrørende udrulningen af digital infrastruktur i kommuner og regioner. Læs mere i dokumenterne herunder.