Digitalisering

KL's distriksdatabase

KL’s distriktsdatabase er en midlertidig løsning til kommunerne, så de kan vedligeholde og distribuere de kommunale distrikter, indtil der kan findes en permanent løsning til dette.

Et tilbud til kommunerne og deres samarbejdspartnere

KL’s distriktsdatabase er en midlertidig løsning, et tilbud til kommunerne og deres samarbejdspartnere. Her kan de frivillige kommunale distrikter opbevares, vedligeholdes og anvendes. KL har målrettet løsningen til kommunerne og de samarbejdspartnere vi kender til, primært de firmaer, der leverer skoledistrikter.

Skoledistrikterne er tæt på at være landsdækkende i databasen. KL’s distriktsdatabasen kan indeholde de syv typer af distrikter, som hidtil har ligget i CPR-vej. Det er op til den enkelte kommune selv at lægge de øvrige distrikter i databasen, hvis de har et forretningsmæssigt behov for det. 

  • Skoledistrikter
  • Befolkningsdistrikter
  • Socialdistrikter
  • Byfornyelsesdistrikter
  • Evakueringsdistrikter
  • Diverse distrikter

Vedligehold og anvendelse af data

Kommunernes anvendelse af distrikterne sker i de IT-systemer, som kommunerne indkøber og anvender hos deres leverandører og samarbejdspartnere. KL’s distriktsdatabase udstiller distrikter som

  1. Geografiske polygoner
  2. Forretningsservices, hvor distrikterne kombineres med Danmarks Adresse Register (DAR)
  3. Som totaludtræk i en CSV-fil med mulighed for ændringsservice

Indtil videre udstilles kun skoledistrikterne.

Distrikterne er kommunernes og de vedligeholder selv deres data i KLs distriktsdatabase. Kommunerne er selv ansvarlige for at distrikterne er korrekte og ajourførte.

KL faciliterer at kommunerne kan få hjælp og support, indtil der er etableret en permanent distriktsløsning.

Midlertidig vs. permanent løsning

KL’s distriktsdatabase er en midlertidig løsning. Der er ikke truffet beslutning om en permanent løsning, men forskellige scenarier undersøges.

Kort om baggrunden

Med realiseringen af grunddataaftalen i relation til adresseområdet er der udviklet "Danmarks Adresseregister". Samtidig med idriftsættelsen af Adresseregistret tages et andet nyt statsligt system - Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) - i brug til registrering af visse statslige distrikter som f.eks. valgdistrikter, politi- og retskredse.

Det nye Adresseregister og DAGI overflødiggør registreringer i CPR-vej, som udfases efter en overgangsperiode. Det vil sige, at vedligeholdelse i CPR-vej ved angivelse af husnummerintervaller samt oprettelse af veje og vedligeholdelse af vejkoder bortfalder. Det betyder, at de kommunale "frivillige" distrikter, som i dag registreres i CPR-vej, skal håndteres på en anden måde.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål er kommunen velkommen til at kontakte Lennart Christoffersen, T: 40759081 eller M: lech@kl.dk

Projektinfo

 

Nyhedsbreve