Grunddata

Ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Ejendomsdata samles i 4 registre

Grunddata vedrørende fast ejendom samles i 4 statslige grunddataregistre med forskellige formål:

 • Matriklen forstår grundregistreringen af alle typer fast ejendom.
 • Tingbogen registrer rettigheder over fast ejendom.
 • BBR registrerer oplysninger vedr. bygninger og boliger.
 • Ejerfortegnelsen er et nyt register, der indeholder oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom.

Hvad indeholder grunddatainitiativet om ejendomsdata

I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver deres definition af ”fast ejendom”. Forvaltningen af dette område er unødigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensætte og anvende oplysninger fra forskellige registre.

Initiativet om ejendomsdata betyder at:

 • Fælles grunddatamodel med en ny ejendomsidentifikation (BFE-nummer) skaber sammenhæng på tværs af grunddataregistrene. En omfattende datavask mellem registrenes oplysninger sikrer denne sammenhæng på dataniveau.
 • Oplysninger om alle typer fast ejendom (jordejendom, ejerlejligheder og bygninger på lejet grund) registreres på en ensartet måde
 • Tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra projektstadiet, giver en øget sikkerhed i de transaktioner der finder sted inden ejendommens endelige registrering i Matriklen.

Flere detaljer om kan læses via bilag og link.

Betydningen for kommunerne

Ejendomsdatainitiativet ændrer kommunernes og andre som anvender datas muligheder for at integrere fagsystemer med grunddataregistrene. De nye grunddataregistre giver nye muligheder:

 • Kommunernes opgaver med at vedligeholde grunddata i egne systemer bortfalder, herunder i ESR.
 • Kvaliteten i forvaltningen kan højnes bl.a. fordi sagsbehandlingen gennemføres på et opdateret datagrundlag.
 • Den forbedrede sammenhæng på tværs af grunddataregistrene giver kommunerne mulighed for at nytænke arbejdsgange der anvender grunddata.

KL har igangsat initiativet: Kommunal implementering af grunddata. Initiativets formål er at understøtte og bidrage til kommunernes arbejde med de nye grunddata og realisering af tilhørende gevinster, som de nye og forbedrede grunddata give grundlag for.

På kort og mellem lang sigt er konsekvensen af ejendomsdatainitiativet:

 • ESR udfases – efter planen et år efter at grunddataregistrene er idriftsat på Datafordeleren.
 • Den nye fælles ejendomsidentifikation (BFE-nummer) erstatter det kommunale ejendomsnummer, som udfases sammen med ESR.
 • Efter en overgangsperiode forventes bl.a. OIS i sin nuværende form udfaset, idet grunddata vedr. fast ejendom, bygning og ejere heraf fremover distribueres fra Datafordeleren
 • PDF

  Aftale om grunddata - oversigt 2012

 • PDF

  Gevinster i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata 2012

 • PDF

  Grunddataprogrammets plan for idriftsættelses- og paralleludstillingsplan

 • PDF

  Høringssvar vedr Lov om ændring af udstykning og anden registrering i matriklen 2016

 • PDF

  Kvalitetsikring af ejendomsdata 2014

 • PDF

  Økonomien i det fælles grunddataprogram 2012