Teknik og miljø Digitalisering

Geografiske Fagdata i GeoDanmark

Fælleskommunale geodata hedder fremover Geografiske Fagdata i GeoDanmark eller helt kort GeoFA. Det sker efter at GeoDanmark har overtaget ansvaret for FKG

Hvad er GeoFA?

GeoDanmark har fremover ansvaret for GeoFA, der er geografisk fagdata i kommunerne, som ikke ligger i fagsystemer eller andre fælleskommunale eller fællesoffentlige databaser. GeoDanmark vil fremover stå for både datamodel, en implementeret database og tilhørende governance.

GeoFA sikrer en standardisering af kommunale data på tværs af kommunegrænser og dermed en potentiel landsdækkende anvendelse af data. Samtidig opnår kommunerne en mindre grad af afhængighed af leverandørerne, hvilket betyder, at det er billigere at skifte system eller arbejdsmetode. Når data kan bruges på tværs af kommunale grænser, vil der opstå nye muligheder for stordrift/fællesdrift, som alt andet lige er mere omkostningseffektivt for den enkelte kommune. Det er gratis og frivilligt for kommunerne at benytte databasen til opbevaring og udstilling af data – og også gratis for tredjepart at anvende data.

GeoFA-datamodellen rummer i dag 14 forskellige emneområder af data med i alt 104 konkrete datasæt. Som del af konsolideringen gennemgås datamodellen, så uaktuelle datasæt udgår og evt. nye behov for data kommer med.

 Skoledistrikter i GeoFA

KL’s distriktsdatabase blev etableret i 2017 som en midlertidig løsning til kommunerne hvori de frivillige kommunale distrikter kunne opbevares, vedligeholdes og anvendes. KL har målrettet løsningen til kommunerne og de samarbejdspartnere vi kender til, primært de firmaer, der leverer skoledistrikter. Denne løsning er nu en del af GeoFA og GeoDanmark.

Friluftsdata i GeoFA

Formålet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Perspektivet er, at de lokale databaser og de lidt større databaser, som fx "Ud-i-naturen", bliver integrerede. På den måde kan man etablere en database, som alle kommuner kan opdatere og bruge, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.

Læs mere om friluftsdata og friluftsliv.