Digitalisering

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, KL og Danske Re­gioner

En portal der samler al miljødata

Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang til pålidelige data og genbruge hinandens data.

DMP understøtter samarbejdet på tværs af myndighedsgrænser og øger dermed effektiviteten og kvaliteten af myndighedernes opgaveløsning på miljøområdet.

DMP understøtter samtidig en sammenhængende formidling om miljø til offentligheden og sparer borgere og virk­somheder tid og ressourcer på at indberette og finde data, som det offentlige allerede har.

  • PDF

    Samarbejdsaftale om partnerskab med Miljøportalen