Kommunale opgaver Teknik og miljø

Digitalisering

KL's Teknik-og miljøkontor indgår i både den fællesoffentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt i fællesoffentlige samarbejder som f. eks DMP, GeoDanmark og Plansystem.dk.