Byggeri og Energi

Fælles servicemål

Regeringen og KL har i december 2015 indgået aftale om fælles servicemål. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser. På denne side kan du finde KL's statistik over kommunernes sagsbehandlingstider, information om servicemålsaftalen og læse seneste nyt om aktiviteter, der skal understøtte kommunernes arbejde med at styrke serviceoplevelsen og nedbringe sagsbehandlingstider.

Aftale om mål for sagsbehandlingstid

Fakta om aftalen:

 • Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.
 • Miljøgodkendelse af husdyrbrug: For de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer af husdyrbrug.
 • Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri.

Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i IT-systemet Byg og Miljø, og sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser måles i IT-systemet husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere om aftalen i disse dokumenter:

 • PDF

  Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling 2016

 • PDF

  Hvorfor en aftale om servicemål KL 2016

 • PDF

  Teknisk bilag til Aftale om servicemål

Byg og Miljø - et ansøgningssystem

Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø. Byg og Miljø er derfor blevet tilpasset aftalen om servicemål.

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som anvendes af både borgere og virksomheder til ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser. Gå til hjemmesiden for Byg og Miljø via dette link

Hvordan sagsbehandlingstiden registreres i Byg og Miljø, kan du læse via denne vejledning:Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Evaluering og nyheder om servicemål

Rambøll Management Consulting har evalueret virksomhedernes serviceoplevelse og kommunernes overholdelse af de aftalte sagsbehandlingstider på byggetilladelses-, miljøgodkendelses- og husdyrgodkendelsesområdet for KL, Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Evalueringen viser, at servicemålsaftalen har haft en positiv effekt for sagsbehandlingstidernes længde, men også at det er svært at adskille denne effekt fra kommunale andre tiltag. Aktørerne på området vurderer, at servicemålsaftalen har betydet et større ledelsesmæssigt fokus i kommunerne og at den formodentlig har medvirket til at reducere sagsbehandlingstiden i nogle kommuner. Læs evalueringen i listen nedenfor.

 • PDF

  Evaluering af servicemålsaftalen Rambøll 2018

 • PDF

  God service er mere end tid KL 2016

 • PDF

  KL Inspirationskatalog Erhvervsservice 2017

 • PDF

  Nyhedsbrev Fælles servicemål 2018

Sagstyper i Teknik og miljø

KL understøtter kommunernes arbejde. Sammen med 11 kommuner og Andersen & Partners Management Consulting har KL identificeret de forskellige typer af servicebehov, kommunerne møder i kontakten med borgere og virksomheder, og formuleret en række tips og tricks til at målrette kommunens sagsbehandling til de forskellige servicebehov.

 

 

 

Målet er, at kommunerne ved hjælp af sagstyperne kan styrke serviceoplevelsen og reducere sagsbehandlingstiden. Sagstyperne samt tips & tricks er præsenteret i PIXI-bogen "Nu til sagen". Den kan downloades på denne side sammen med en drejebog til implementering og tilhørende vejledninger, præsentationer, hjælpeskemaer mv.

 

 

 

 • PDF

  Drejebog Nu til sagen - Guide til implementering 2018

 • PDF

  PIXI Nu til sagen KL 2018

 • PDF

  Sagstyper PIXI bogen - Implementeringsvalg

 • PDF

  Præsentationen - Nu til sagen - Sagstyper i Teknik og miljø 2018

 • PDF

  Skema ansøgninger sagsbehandling

 • PDF

  Skema tilsyn

 • PDF

  Vedr assistance til implementering

Ansøgningstyper og servicemålskategorier

Med det nye bygningsreglement fulgte en tilpasning af Byg og Miljø, hvor ansøgningstyperne er blevet ændret. Dette er nu indarbejdet i dokumentet nedenfor med kobling mellem ansøgningstyper og servicemålskategori. Af dokumentet fremgår fortsat koblingen ift. BR15, som er gældende for sager ansøgt derefter.

 

 • PDF

  Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier 2017

 • PDF

  Ofte stillede spørgsmål dec 2018

Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder

De nyeste tal for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet viser, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager går en smule over servicemålene denne gang. Bemærk at statistikken denne gang er for hele kalenderåret 2018.


Landsgennemsnittet for de 5 kategorier af byggesager bevæger sig for tre af kategorierne over servicemålene. Det drejer sig om simple konstruktioner, industri- og lagerbygninger samt etagebyggeri erhverv. For alle kategorier ligger omkring 67% af sagerne i gennemsnit inden for servicemål.
Miljøgodkendelserne af Bilag 1 virksomhederne har for perioden en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 112 dage, og 87% af de 45 sager ligger inden for servicemålet.
For miljøgodkendelserne af Bilag 2 virksomhederne er gennemsnittet 83 dage, og 79% af de 170 sager ligger inden for servicemålet.


Der er en række forbehold ved tallene, som kan findes i notatet "KL's servicemålsstatistik 2018" nedenfor.

 • PDF

  KL Servicemålsstatistik 2016-2017

 • PDF

  KL servicemålsstatistik Andet halvår 2017

 • PDF

  KL servicemålstatistik første halvår 2018

 • PDF

  KL servicemålsstatistik 2018.pdf

 

Kommunale eksempler på god service

I debatten om kommunernes betydning for væksten, er kommunernes sagsbehandlingstider og service ofte fremhævet som en væsentlig parameter for, at virksomhederne og landbruget kan lykkes med at skabe vækst og arbejdspladser. Her findes en række kommunale eksempler på, hvordan kommunerne løser opgaverne. Flere af eksemplerne findes også i KL publikationen "God service og kort sagsbehandling - sådan arbejder kommunerne", som fremgår nedenfor.

Kortet opdateres løbende - har I et godt eksempel, hører vi gerne fra jer.

 • PDF

  KL Inspirationskatalog Erhvervsservice 2017

Nyhedsbreve og oplæg

Denne side indeholder materiale fra bl.a. afholdte arrangementer i forbindelse med servicemålsaftalen.

Konferencen Teknik og miljø '18

På konferencen Teknik og Miljø'18 var servicemål på dagsordenen til det strategiske møde "Kender du typen?" om sagstyper i Teknik og Miljø. Mødet bød på oplæg fra Henrik Andersen fra Andersen&Partners, Afdelingschef Mette Preisler fra Rudersdal Kommune og Teamleder Lene Louise Buur fra Vesthimmerlands Kommune. Oplæggene findes nedenfor.

 • PDF

  Metode og evidens - Om sagstyper i kommunerne - af Henrik Andersen 2018

 • PDF

  Nu til sagen - Anvendelse af sagstyper som middel til videndeling og læring - af Lene Louise Buur 2018

 • PDF

  Sagstyper i forhåndsdialogen - af Mette Preisler 2018

 

Nyhedsbreve

 • PDF

  Nyhedsbrev 2 - Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager 2018