Byggeri og Energi

Almene boliger

KL arbejder for at varetage kommunernes interesser på det almene boligområde. På teknik- og miljøområdet gælder dette især ved ændringer til lov om almene boliger, samt hvilke handlemuligheder man har som kommune på området.

De kommunale forpligtelser i forhold til almene boliger på teknik- og miljøområdet gælder typisk tre hovedområder:

 • Styringsdialog med de almene boligorganisationer
 • Tilsyn med drift af støttet boligbyggeri
 • Nybyggeri, renovering og nedrivning

Regeringen og KL har i sommeren 2017 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2018" dateret 1. juni 2017 beskrives i Boks 2 de kommende ændringer, der er aftalt mellem KL og Regeringen:

 • Forenkling af indretningskrav i almenboligloven og i bygningsreglementet
 • Indførsel af en mere fleksibel anvisningsret
 • Vejledningsindsats vedr. regler for ommærkning
 • Udvidelse af muligheden for at etablere udslusningsboliger
 • Gennemførsel af en udbudsvejledning
 • Analyse af Landsbyggefondens renoveringsordning

Herudover fremgår det af aftalen, at regeringen og KL i 2019 skal kigge på finansiering af nybyggeri, så der kan bygges flere små, billige boliger.

Se hele Regeringens økonomiaftale med KL i linket til højre.

Styringsdialog mellem kommunen og de almene boligorganisationer

Som tilsynsmyndighed skal kommunen have en styringsdialog med de almene boligorganisationer. Dialogen skal hjælpe til, at kommunen og boligorganisationen sammen kan sætte mål og rammer for driften af boligorganisationerne.

Der findes vejledninger til hjælp for styringsdialogen på almenstyringsdialog.dk

Fokus på effektiv drift af de almene boliger

Driftsudgifterne til de almene boliger er steget mærkbart de senere år, derfor er der fokus på at sikre en effektiv drift. Der er derfor udarbejdet effektivitetstal for de almene boligorganisationer og disse skal indgå som en del af styringsdialog mellem kommunen og boligorganisationen. Transport-, bygge og boligstyrelsen har udgivet en pjece, som forklarer, hvordan tallene skal forstås og anvendes. Læs mere på: almen-effektivitet.dk

To håndbøger kan lette arbejdet
I KL arbejder vi med ajourføring af to håndbøger, man kan bruge til støtte for det daglige arbejde i en kommune, der vedrører de almene boliger:

 • Håndbog om støttet boligbyggeri
 • Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri.

Håndbøgerne udgives af Schultz, og man kan slå op i dem digitalt, hvis man har et abonnement. Læs mere på www.lovportaler.dk

Renovering af almene boliger

Rammerne for renovering af eksisterende almene boliger bestemmes primært ud fra de boligpolitiske aftaler folketingets partier indgår. Den nuværende aftale udløber i 2018 og KL arbejder for at påvirke disse aftaler.

Flygtningeboliger og boligsocialt arbejde

I tilknytning til KL's arbejde med almene boliger, arbejder KL også med flygtningeboliger og boligsocialt arbejde. Læs mere om dette under siden for Integration.