Bolig, byggeri og energi Fælles servicemål

Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder

Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser

De nyeste tal for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet viser, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager går en smule over servicemålene denne gang. Bemærk at statistikken denne gang er for hele kalenderåret 2018.

Landsgennemsnittet for de 5 kategorier af byggesager bevæger sig for tre af kategorierne over servicemålene. Det drejer sig om simple konstruktioner, industri- og lagerbygninger samt etagebyggeri erhverv. For alle kategorier ligger omkring 67% af sagerne i gennemsnit inden for servicemål.

Miljøgodkendelserne af Bilag 1 virksomhederne har for perioden en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 112 dage, og 87% af de 45 sager ligger inden for servicemålet.
For miljøgodkendelserne af Bilag 2 virksomhederne er gennemsnittet 83 dage, og 79% af de 170 sager ligger inden for servicemålet.

Der er en række forbehold ved tallene, som kan findes i notatet "KL's servicemålsstatistik 2018" nedenfor.