Fælles servicemål

Sagstyper i Teknik og miljø

Kommunerne arbejder løbende med at øge serviceoplevelsen for borgere og virksomheder.

KL understøtter kommunernes arbejde. Sammen med 11 kommuner og Andersen & Partners Management Consulting har KL identificeret de forskellige typer af servicebehov, kommunerne møder i kontakten med borgere og virksomheder, og formuleret en række tips og tricks til at målrette kommunens sagsbehandling til de forskellige servicebehov.

Målet er, at kommunerne ved hjælp af sagstyperne kan styrke serviceoplevelsen og reducere sagsbehandlingstiden. Sagstyperne samt tips & tricks er præsenteret i PIXI-bogen "Nu til sagen". Den kan downloades på denne side sammen med en drejebog til implementering og tilhørende vejledninger, præsentationer, hjælpeskemaer mv.

 • PDF

  Drejebog Nu til sagen - Guide til implementering 2018

 • PDF

  PIXI Nu til sagen KL 2018

 • PDF

  Sagstyper PIXI bogen - Implementeringsvalg

 • PDF

  Præsentationen - Nu til sagen - Sagstyper i Teknik og miljø 2018

 • PDF

  Skema ansøgninger sagsbehandling

 • PDF

  Skema tilsyn

 • PDF

  Vedr assistance til implementering

Ansøgningstyper og servicemålskategorier

Med det nye bygningsreglement fulgte en tilpasning af Byg og Miljø, hvor ansøgningstyperne er blevet ændret. Dette er nu indarbejdet i dokumentet nedenfor med kobling mellem ansøgningstyper og servicemålskategori. Af dokumentet fremgår fortsat koblingen ift. BR15, som er gældende for sager ansøgt derefter.

 

 • PDF

  Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier 2017

 • PDF

  Ofte stillede spørgsmål dec 2018