Fælles servicemål

Kommunale eksempler på god service

I debatten om kommunernes betydning for væksten, er kommunernes sagsbehandlingstider og service ofte fremhævet som en væsentlig parameter for, at virksomhederne og landbruget kan lykkes med at skabe vækst og arbejdspladser. Her findes en række kommunale eksempler på, hvordan kommunerne løser opgaverne. Flere af eksemplerne findes også i KL publikationen "God service og kort sagsbehandling - sådan arbejder kommunerne", som fremgår nedenfor.

Kortet opdateres løbende - har I et godt eksempel, hører vi gerne fra jer.

  • PDF

    KL Inspirationskatalog Erhvervsservice 2017