Energisektoren er under omstilling

Opgaverne på energiområdet ændrer sig i disse år. Det er i høj grad præget af af et klimafokus.

På varmeområdet er der stort potentiale for omstilling til en fossilfri forsyning. Det handler også om at spare, hvor der er mulighed for det. Det er der mange steder i de kommunale bygninger.

 

Energistyrelsen og KL har taget initiativ til et partnerskab på energiområdet for at fremme samarbejdsrelationer mellem energiaktører, understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremme den grønne omstilling.