Energisektoren er under omstilling

Opgaverne på energiområdet ændrer sig i disse år. Det er i høj grad præget af af et klimafokus.

På varmeområdet er der stort potentiale for omstilling til en fossilfri forsyning. Det handler også om at spare, hvor der er mulighed for det. Det er der mange steder i de kommunale bygninger.

Energistyrelsen og KL har taget initiativ til et partnerskab på energiområdet for at fremme samarbejdsrelationer mellem energiaktører, understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremme den grønne omstilling.

 

Next Practice: Smarte Kommunale Data

Dansk Energi og KL har fået udarbejdet en undersøgelse af hvordan man arbejder med indsamling og anvendelse af energidata i danske kommuner. 
Undersøgelsen blev gennemført af Bo Porstorp Holst-Mikkelsen, Living Strategy Consulting og Marianne Bender, DitKlima Energi- og MiljøForum Nordjylland. 

Projektet undersøger, hvordan danske kommuner arbejder med indsamling og anvendelse af drifts- og energidata fra deres bygninger, og hvordan data indgår i forbindelse med tilrettelæggelse af renovering og energieffektivisering i deres bygninger.

Der er fokus på at forstå hvilke udfordringer og problemstillinger, der er forbundet med at indsamle, behandle og anvende data – og hvordan man i praksis kan løse disse udfordringer.

Samtidig undersøges det, hvilke løsninger og processer, der fungerer bedst, så andre kommuner kan høste af allerede indhentede erfaringer.

Læs rapporten 

  • PDF

    Next Practice - Smarte Kommunale Energidata - Rapport 2020

Konklusion 

Kommunerne er i gang med at indsamle energidata fra deres bygninger – i forskelligt omfang – og anvender det som input til drifts- og energioptimering og i forbindelse med energirenovering og arealoptimering.

Indsamling og anvendelse af energidata er en attraktiv investering, som kan give rigtig mange ”ekstra” penge i kommunekassen – ofte to cifrede millionbeløb (DKK) – især hvis indsamling og anvendelse af data sammenholdes med kommunens aktiviteter inden for energirenovering.

×

Log ind