Bolig, byggeri og energi Ejendomme

Vedligeholdelsestilstandsmodel

Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet har udarbejdet og vedtaget en model til registrering af vedligeholdelsestilstand for de kommunale ejendomme

Kommunerne er gået sammen i et tværkommunalt samarbejde om at udvikle standardiserede data om de kommunale ejendomme. 

En ensartet datahåndtering skal understøtte erfarings-, vidensdeling og sammenligning på tværs af kommunerne.

Viden om tilstanden af de kommunale ejendomme er essentiel, hvorfor model for registrering af vedligeholdelsestilstand er en vigtigt milepæl. 

Modellen skal kunne anvendes af alle kommuner uafhængigt af, hvilken metode, værktøj eller ressourcemæssig kapacitet den enkelte kommune har.

Det er målet, at modellen kan anvendes til

  • strategiske beslutninger og prioriteringer i den enkelte kommune
  • det operationelle arbejde med vedligeholdelse af bygninger
  • inddatering i den fælleskommunale datamodel på ejendomsområde

Model for vedligeholdelsestilstand

  • PDF

    VedlTilstandModel juni 2021.pdf

Ekstramateriale

Videopræsentation af modellen og eksempel på anvendelse i excel af 

Kenneth Christensen, Digital vedligeholdelsesplanlægger i Hillerød Kommune: 

  • XLSX

    Eksempel på beregning af tilstandsvurdering_V5.xlsx