Ejendomme

Fælleskommunalt Nøgletalssamarbejde om Ejendomme

Fælleskommunalt datasamarbejde, vidensdeling og netværk

På baggrund af kommunernes efterspørgsel koordinerer og faciliterer KL nøgletalsprojektet som udvikler en fælles datamodel på ejendomsområdet. Nøgletalssamarbejde står på skuldrene af og bygger videre på tidligere erfaringer. 

Ambitionen for projektet er på den lange bane, at nøgletallene kan styrke beslutningsgrundlaget for udvikling og omstilling af ejendomsområdet i de enkelte kommuner.

Detaljeringsgraden og validiteten af nøgletallene forventes at øge i takt med, at der arbejdes systematisk med indsamling og anvendelse.  

 

Arrangement

Møder og netværk Kommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet 2020

På siden ovenfor kan du læse om, hvad samarbejdet indebærer og hvad kommunen konkret får ud af det.

Datamodel  version 0.1

Nøgletalsprojektet blev skudt i gang i efteråret 2018 med et pilotprojekt, hvor 13 kommuner deltog i tre møder. 

Formålet var udvikling af få, styringsrelaterede nøgletal, som kommunerne kan bruge som et diskussionsgrundlag til budgetlægning. 

13 kommuner besluttede at fokusere på:

  • Antallet af kommunernes kvadratmeter fordelt på udvalgte sektorområder
  • Udgifter til vedligehold 
  • Forbrug af el, vand og varme  

Datamodel version 0.2

Samarbejdet med udviklingen af en udvidet datamodel fortsætter. Alle kommuner er velkommen til at deltage.

Yderligere information

Nøgletalsprojektet er dynamisk, fordi det er en kompleks proces, og det er derfor vanskeligt at beskrive projektet i dets helhed.

Ønsker du at vide mere er du velkomme til at kontakte Kristoffer Slottved gennem kontaktoplysningene til højre