Bolig, byggeri og energi Ejendomme

Projekt Aktive Bygninger

Formålet med undersøgelsen var indsamling af valide data om anvendelsen af kommunale bygninger

Projekt om indsamling af aktivitetsdata

Projekt Aktive Bygninger havde til formål at undersøge de teknologiske muligheder for at frembringe brugbare data om aktivet i de kommunale ejendomme. Målet er viden som bidrager til bedre udnyttelse af bygningerne til glæde for de enkelte borgere og samfundet som helhed. 

KL indgik aftale med virksomheden fm3 i 2019 om at gennemføre pilottest af forskellige tekniske måle-værktøjer. 

Læs rapporten fra fm3 her: 

 • PDF

  Aktive bygninger - fm3 rapport 28 feb 2020

Undersøgelsen

Skoler, kulturbygninger, idrætsfaciliteter og administrationsbygninger dækker typisk 75-80 procent af det samlede kommunale areal. Undersøgelsen tog derfor udgangspunkt i at lave test af aktivitet i de fire bygningssektorer for at belyse forskelle og ligheder.

Rapporten indeholder beskrivelse af, hvordan data kan anvendes både for den enkelte bygning og for en hel ejendomsportefølje.

En af konklusionerne er, at der findes den nødvendige sensorteknologi, men rapporten stiller spørgsmål ved, om sensorer og IoT (Internet of Things) er den bedste løsning. Fm3 anbefaler at anvende en app som ’adgangskort’, fordi det giver bedre og mere brugbare data. 

Følgende fem test blev gennemført:

 • Pilotforsøg 1: Skole – Hillerød Kommune   
  En hel fløj af en skole, dvs. ikke et enkelt lokale, men et større afgrænset, sammenhængende areal.
 • Pilotforsøg 2: Idræt – Gentofte Kommune   
  En idrætshal med high-tech sensor (Wi-Fi) til dækning af hele bygningen både hal, omklædning og klublokaler.
 • Pilotforsøg 3: Administration – Ballerup Kommune
  Ét specifikt lokale i en administrationsbygning og adgang til etagen.
 • Pilotforsøg 4: Kultur – Hillerød Kommune  
  Ét specifikt lokale i en kulturbygning med varierende typer af aktiviteter.
 • Pilotforsøg 5: Idræt – Ballerup Kommune   
  En idrætshal med low-tech sensor (IR) til dækning af hallen