Bolig, byggeri og energi Ejendomme

Projekt Databaseret Energiledelse

Databaseret viden om energiforbruget i kommunale bygninger skal bidrage til ambitionen om den grønne omstilling

Baggrund

De ambitiøse målsætninger om reduktion af CO2-udledninger i 2030 kræver et selvstændigt fokus på energibesparelse. Den traditionelle vej til energibesparelse i bygninger er gennem energirenoveringer, der både er dyre og udfordrede af den begrænsede anlægsramme.

Kommunale erfaringer viser dog, at databaseret energiledelse af bygninger, dvs. en målrettet brug af data om energiforbrug, kan sikre betydelige og omkostningseffektive energibesparelser.  

Desværre har mange kommuner hverken adgang til energidata af høj kvalitet eller kompetencerne til at implementere databaseret energiledelse.

Formål

Projektet har til formål at understøtte kommunernes adgang til og anvendelse af data om energiforbruget i den kommunale bygningsmasse, så kommunerne kan høste de potentielt store besparelser af både penge og CO2-udledning, der ligger i databaseret energiledelse af eksisterende bygninger.

Gevinster

  • 5 - 10 % energibesparelse i kommunale bygninger (konservativt estimat). Indsatsen forventes derfor at blive selvfinansierende i løbet af projektperioden

  • Forbedret evidens for effekt af kommunernes energispareindsats

  • Styrkelse af kommunernes politiske position ifm. den grønne omstilling

  • Opbygning af kommunale kompetencer i databaseret energiledelse

  • Mere effektiv brug af vedligeholdelsesmidler

  • Forbedring af bygningernes kvalitet, fx bedre komfort og indeklima

Resultatmål

  • Alle kommuner har i 2025 adgang til energiforsyningsdata af høj kvalitet

  • Halvdelen af alle kommuner deltager i den fælleskommunale indsats for databaseret energiledelse

  • Kommunerne kan dokumentere en rentabel energibesparelse i 2025