Teknik og miljø Bolig, byggeri og energi

Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme er bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, rådhuse, foreningshuse, idrætshaller etc. Kommunerne administrerer godt 25.000 ejendomme på i omegnen af 31. mio. kvadratmeter.

Ejendomme er rammer for velfærd

Børnepasning, ældrepleje og undervisning - kommunale kerneopgaver som alle foregår i rammerne af en kommunal bygning. Kommunens ejendomme er væsentlige for at understøtte kommunernes forskelligartede aktiviteter.

Demografiske ændringer, klimatilpasninger og pressede budgetter øger behovet for strategisk planlægning, og mange kommuner har fokus på at udnytte kvadratmeterne bedre og samtidig øge kvaliteten.

Manglende overblik over de kommunale ejendomme

Overblik over omkostningerne og prioriteringerne på ejendomsområd­et kan være en løftestang til at skabe opmærksomhed og udgangspunkt for udvikling. 

Kommunerne mangler dog et godt dataoverblik over deres ejendomme og udgifterne hertil. De har derfor længe efterspurgt styringsrelaterede nøgletal på ejendomsområdet med henblik på at lære af egne og andres tal. Det er afgørende for udviklingen af det kommunale ejendomsområde, at de politiske beslutningsgrundlag i stadig højere grad kan basere på valide data.

Data er ikke alt

Gode data er en vigtig forudsætning for at gøre kommunernes ejendomme til et strategisk aktiv, men det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på data.

I Kommunernes Ejendomsnetværk mødes KL og kommunerne om alle de andre ting, der er nødvendige for at skabe forandring og udvikling på et så indviklet område som de kommunale ejendomme. Her får vi inspiration og vidensdeling om brugerinddragelse, de komplekse samspil mellem forvaltninger og kommunalbestyrelse, politisk kommunikation, aktuelle dagsordener som fx klimaforandringer og meget mere.

Netværk

Netværk Vidensdeling, læring, interessefællesskaber

×

Log ind