Bolig, byggeri og energi

Kommunale ejendomme

Ejendomme er rammer for velfærd

Børnepasning, ældrepleje og undervisning - kommunale kerneopgaver som alle foregår i rammerne af en kommunal bygning. Kommunens ejendomme er væsentlige for at understøtte kommunernes forskelligartede aktiviteter.

Demografiske ændringer, klimatilpasninger og pressede budgetter øger behovet for strategisk planlægning, og mange kommuner har fokus på at udnytte kvadratmeterne bedre og samtidig øge kvaliteten.

Manglende overblik over de kommunale ejendomme

Overblik over omkostningerne og prioriteringerne på ejendomsområd­et kan være en løftestang til at skabe opmærksomhed og udgangspunkt for udvikling. 

Kommunerne mangler dog et godt dataoverblik over deres ejendomme og udgifterne hertil. De har derfor længe efterspurgt styringsrelaterede nøgletal på ejendomsområdet med henblik på at lære af egne og andres tal. Det er afgørende for udviklingen af det kommunale ejendomsområde, at de politiske beslutningsgrundlag i stadig højere grad kan basere på valide data.

Data er ikke alt

Gode data er en vigtig forudsætning for at gøre kommunernes ejendomme til et strategisk aktiv, men det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på data.

I Kommunernes Ejendomsnetværk mødes KL og kommunerne om alle de andre ting, der er nødvendige for at skabe forandring og udvikling på et så indviklet område som de kommunale ejendomme. Her får vi inspiration og vidensdeling om brugerinddragelse, de komplekse samspil mellem forvaltninger og kommunalbestyrelse, politisk kommunikation, aktuelle dagsordener som fx klimaforandringer og meget mere.

Netværk

Netværk Vidensdeling, læring, interessefællesskaber

Nøgletalsmodel for de kommunale ejendomme under udvikling

På baggrund af kommunernes efterspørgsel har KL taget initiativ til at koordinere et nøgletalsprojekt for en fælles datamodel på ejendomsområdet. Nøgletalssamarbejde står på skuldrene af og bygger videre på tidligere erfaringer. 

Ambitionen for projektet er på den lange bane, at nøgletallene kan styrke beslutningsgrundlaget for udvikling og omstilling af ejendomsområdet i de enkelte kommuner.

Detaljeringsgraden og validiteten af nøgletallene forventes at øge i takt med, at der arbejdes systematisk med indsamling og anvendelse. 

Mininøgletalsmodel

Nøgletalsprojektet blev skudt i gang i efteråret 2018 med et pilotprojekt, hvor 13 kommuner deltog i tre møder. 

Formålet med pilotprojektet var at udvikle få, styringsrelaterede nøgletal i en mininøgletalsmodel, som kommunerne kan bruge som et diskussionsgrundlag til budgetlægning. 

13 kommuner besluttede at fokusere på:

  • Antallet af kommunernes kvadratmeter fordelt på udvalgte sektorområder
  • Udgifter til vedligehold 
  • Forbrug af el, vand og varme 

 

Vil du vide mere om mininøgletalsmodellen kontakt Catrine Marie via oplysningerne til højre.

Der er desuden oprettet en yammergruppe for alle kommunale medarbejdere der arbejder med ejendomsforvaltning, hvor der lægges information om mininøgletalsmodellen og inviteres til workshops mv. Kontakt Catrine Marie, så inviterer hun dig til gruppen.

Kompleks datamodel 

Mininøgletalsmodellen er et enkelt redskab, og der mangler væsentlige indikatorer for at komme i mål med en kompleks datamodel, der fungerer som redskab til strategisk planlægning og administration.

Samarbejdet med udviklingen af en udvidet datamodel fortsætter derfor mellem KL og kommunerne. Projektet gik i gang i april 2019, og 31 kommuner deltager i udviklingen.

Yderligere information

Nøgletalsprojektet er dynamisk, fordi det er en kompleks proces, og det er derfor vanskeligt at beskrive projektet i dets helhed.

Ønsker du at vide mere kontakt John Larsen eller Kristoffer Slottved gennem kontaktoplysningene til højre