Bolig, byggeri og energi Almene boliger

Økonomiaftalen og almen boligområdet

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2018" dateret 1. juni 2017 beskrives i Boks 2 de kommende ændringer, der er aftalt mellem KL og Regeringen:

  • Forenkling af indretningskrav i almenboligloven og i bygningsreglementet
  • Indførsel af en mere fleksibel anvisningsret
  • Vejledningsindsats vedr. regler for ommærkning
  • Udvidelse af muligheden for at etablere udslusningsboliger
  • Gennemførsel af en udbudsvejledning
  • Analyse af Landsbyggefondens renoveringsordning

Herudover fremgår det af aftalen, at regeringen og KL i 2019 skal kigge på finansiering af nybyggeri, så der kan bygges flere små, billige boliger.

Læs økonomiaftalen for 2018 på Finansministeriets hjemmeside