Kommunale opgaver Teknik og miljø

Bolig, byggeri og energi

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og kommunerne spiller en hovedrolle i den omstilling. I KL arbejder vi på at sikre kommunerne de bedst mulige betingelser på energi-, bolig- og byggeområdet til at løfte den opgave. Vi har fokus på alment byggeri, byfornyelse, kommunens rolle som bygherre, skorstensfejning og byggesagsbehandling generelt.

Læs om hvad der sker på de forskellige områder på undersiderne ovenfor

Aktuelt arbejder KL med den nye servicemålsaftale om forbedret kommunal sagsbehandling af byggesager.
Nye digitale systemer, som Digital Miljø Administration (DMA)  og Byg og Miljø (BM), skal give nemmere og hurtigere adgang til miljøoplysninger for virksomhed, kommune og stat.
Læs mere på siden "Fælles Servicemål" ovenfor.