De kommunale beredskaber rykker ud, når der er brug for hjælp og en risiko for skader på personer, ejendom og/eller miljø ved ulykker og katastrofer. Udover de daglige hændelser som f.eks. brand og færdselsuheld betyder det også, at der sættes ind ved større klimahændelser som oversvømmelse eller storm etc.

De kommunale beredskaber er tæt på borgerne og står for over 98 pct. af de samlede indsatser i Danmark.

Det kommunale beredskab er organiseret enten i fælleskommunale selskaber hvor flere kommuner på tværs af kommunegrænserne løser opgaven i fællesskab eller for et mindre antal kommuner i egne kommunale redningsberedskaber. Der er i alt 24 kommunale beredskabsenheder pt.

I nedenstående dokument kan du få overblik over de kommunale beredskabsenheder

 

  • PDF

    Oversigt beredskabsenheder

  • PDF

    Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 2019

Formand for KLs Miljø- og Forsyningsudvalg Jacob Bjerregaard glæder sig over, at kommunerne har et robust redningsberedskab. Men selv et robust beredskab kan blive bedre. KL har derfor ønsker både til flere øvelser, bedre datakvalitet, mere analyse og samarbejde. Artiklen er bragt i Teknik og Miljø, april 2020. Læs den her:

  • PDF

    Teknik & Miljø April 2020 - Jacob Bjerregaard