Det kommunale beredskab er tryghed tæt på borgerne.

De kommunale beredskaber rykker ud, når der er akut brug for hjælp og en risiko for skader på personer, ejendom og/eller miljø ved ulykker og katastrofer. Det er de dagligdagshændelser som f.eks. brand og færdselsuheld. Men det er også ved større hændelser som fx voldsomt vejr, der giver væltede træer og oversvømmelser. Målet er både at sikre liv og værdier.

De kommunale beredskaber står for over 98 pct. af de operative indsatser i Danmark. Hvis der er længerevarende hændelser eller flere samtidige i et område, samarbejde de kommunale beredskaber og de samarbejder da også med Beredskabsstyrelsen.

Det kommunale beredskab er organiseret enten i fælleskommunale selskaber, hvor flere kommuner på tværs af kommunegrænserne løser opgaven i fællesskab eller kommunen har eget kommunalt redningsberedskaber. Der er i alt 32 kommunale beredskabsenheder med i alt 285 stationer fordelt over hele landet.

 

Oversigt over de danske beredskabsenheder (2022)
Oversigt over de danske beredskabsenheder 

 
I nedenstående dokument kan du få mere dybdegående overblik over de kommunale beredskabsenheder. 

 • PDF

  Oversigt Over Beredskabsenheder i Danmark 2022.pdf

 • PDF

  Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 2019.pdf

Beredskaberne spillede en aktiv rolle i krisehåndteringen af COVID-19. Kommunerne sikrede effektuering af de nationale retningslinjer, ikke mindst fordi kommunerne har sikret fortsat drift ved handling og omstilling. Men det er også nødvendigt med tværgående samarbejde både i kommunerne og mellem de kommunale redningsberedskaber. Det kan du læse mere om i denne artikel fra september 2021, der har været bragt i Teknik & Miljø.  

 Læs artiklen her: 

 • PDF

  Teknik og Miljø September 2021 - Laila Kildesgaard.pdf

Det kommunale beredskab er robust. Men for at blive endnu bedre og tilpasse beredksbaenre de nye arbejdsbetingelser, ønskede KL sig  flere øvelser, bedre datakvalitet, mere analyse og samarbejde. Artiklen er bragt i Teknik og Miljø, april 2020.

Læs artiklen her: 

 • PDF

  Teknik og Miljø April 2020 - Jacob Bjerregaard.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind