De kommunale beredskaber rykker ud, når der er brug for hjælp og en risiko for skader på personer, ejendom og/eller miljø ved ulykker og katastrofer.
Udover de daglige hændelser som f.eks. brand og færdselsuheld betyder det også, at der sættes ind ved større klimahændelser som oversvømmelse eller storm etc.

 

 De kommunale beredskaber er tæt på borgerne og står for over 98 pct. af de samlede indsatser i Danmark.

Det kommunale beredskab er organiseret enten i fælleskommunale selskaber hvor flere kommuner på tværs af kommunegrænserne løser opgaven i fællesskab eller for et mindre antal kommuner i egne kommunale redningsberedskaber. Der er i alt 24 kommunale beredskabsenheder pt.

 

 

 

Oversigt over de danske beredskabsenheder (2022)
Oversigt over de danske beredskabsenheder 

 


I nedenstående dokument kan du få mere dybdegående overblik over de kommunale beredskabsenheder. 

 

 • PDF

  Oversigt Over Beredskabsenheder i Danmark 2022.pdf

 • PDF

  Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 2019.pdf

 

 

 

 I september 2021 nummeret af magasinet Teknik & Miljø sætter KL direktør Laila Kildesgaard fokus på robustheden i beredskabet og det danske beredskabs krisehåndtering af COVID-19: Den kommunale krisehåndtering bestod COVID-19, og har sikret effektuering af de nationale retningslinjer, ikke mindst fordi kommunerne har sikret fortsat drift ved handling og omstilling. 

Artiklen kan fastslå, at en af forudsætningerne for robustheden i beredskabet er det tværgående samarbejde. KL konstaterer, at der snart er 31 kommunale/fælleskommunale redningsberedskaber. Det styrker formentlig kun behovet for tværgående samarbejde fremadrettet. 

 

 Læs artiklen her: 

 

 • PDF

  Teknik og Miljø September 2021 - Laila Kildesgaard.pdf

 

Formand for KLs Miljø- og Forsyningsudvalg Jacob Bjerregaard glæder sig over, at kommunerne har et robust redningsberedskab. Men selv et robust beredskab kan blive bedre. KL har derfor ønsker både til flere øvelser, bedre datakvalitet, mere analyse og samarbejde. Artiklen er bragt i Teknik og Miljø, april 2020.

 

Læs artiklen her:

 

 • PDF

  Teknik og Miljø April 2020 - Jacob Bjerregaard.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind