Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

79 kommuner deler viden om energisparetiltag

Prisen på el og varme er eksploderet siden krigen i Ukraine begyndte. Mange danskere oplever, at deres udgifter til energi sprænger alle rammer i disse måneder, og vi ser ind i en vinter, hvor der skal skrues ned for varmen, slukkes for lyset og spares på det varme vand - både i private hjem, virksomheder og det offentlige.

Kommuner fra hele landet sparer på energien

Energikrisen har fået kommunerne til at sætte ekstra skub i energisparetiltagene, og praktisk talt alle kommuner har taget nye initiativer for at nedbringe forbruget af el og varme i deres bygninger. Det viser en ny Momentum-rundspørge blandt de kommunale teknikchefer.

Stort set alle kommuner har sænket temperaturen

Når det gælder reducering af varmeforbruget, har næsten alle kommunerne fulgt Energistyrelsens og KL's anbefalinger om at reducere temperaturen i de kommunale bygninger for at spare energi. 

Alle kommuner har skruet ned for varmen i kommunens kontorbygninger, og 90 procent har sænket temperaturen på kommunens skoler og 87 procent i idrætshallerne, mens det kun er hver tredje kommune, der har sænket temperaturen i børnehaverne. Færrest har skruet ned i vuggestuerne.

De fleste kommuner sparer også på strømmen

Når det kommer til elforbruget, har 89 procent af kommunerne reduceret elforbruget i deres kommunale bygninger i forbindelse med energikrisen. Heraf har 91 procent slukket unødvendig belysning og apparater, 86 procent har slukket belysning og apparater uden for bygningernes brugstid, og 62 procent har sænket ventilationsforbruget, når bygningen står tom. 

Mange kommuner overvejer at skrue ned for det varme vand

Hver tredje kommune har besluttet at reducere forbruget af varmt vand, og hver fjerde overvejer at gøre det. Det sker oftest ved at sænke vandtemperaturen i de kommunale svømmebassiner og i bruserne i idræts- og svømmehaller.

 

Få kommuner har fast hjemmearbejde

I efteråret skabte det meget opmærksomhed, da forvaltningen i Egeskov Kommune besluttede at holde rådhuset lukket hver fredag - indtil videre resten af 2022. Rundspørgen blandt kommunerne viser, at det indtil videre kun er seks procent af kommunerne, der har indført eller besluttet at indføre obligatoriske hjemmearbejdsdage for kommunens ansatte i bestræbelserne på at spare på energien i bygningerne. Otte procent af kommunerne svarer, at de overvejer det.

Færre julelys og skøjtebaner i år

Juletiden bliver lidt mørkere i et flertal af kommunerne denne december. 78 procent af kommunerne har enten helt droppet at sætte guirlander, lyskæder eller lysende julestjerner op i år, eller valgt at afkorte perioden og/eller at reducere julebelysningen.

Nærmere bestemt svarer 31 procent af kommunerne, at der både bliver færre julelys og at perioden bliver afkortet. I 16 procent bliver perioden afkortet, men der 14 procent af kommunerne har valgt at der bliver færre julelys. I 14 procent har man valgt helt at lade julelysene blive på de kommunale lagre.

Når det kommer til skøjtebanerne, har 11 af de 17 kommuner, som plejer at have en eller flere skøjtebaner hen over vinteren, valgt at droppe det. Andre har valgt at forkorte perioden for skøjtning.

×

Log ind